Publicerad 12 september 2023

Nytt stödmaterial för planering av Nära vårds lokalförsörjning

SKR har genom Fastighetsrådet tagit fram ett nytt stödmaterial till regionerna som ska underlätta deras arbete med att formulera och hantera lokalförsörjningsfrågorna i omställningen till Nära Vård.

Stödmaterialet innehåller en vägledande text, underlagsmaterial till workshops och ett antal lärande exempel från regioners och kommuners arbete med lokalförsörjningen för Nära vård.

Processtöd för att planera Nära vårds lokalförsörjning