Publicerad 29 september 2022

Nya skrift: Informationssäkerhet i fastighetsorganisationen

Ökad globalisering och digitalisering bidrar till förutsättningar för välstånd och tillväxt samtidigt som det ökar sårbarheter och risker. De senaste åren pekar på ett försämrat säkerhetspolitiskt läge och en förändrad hotbild mot Sverige. Informationsägarskap, konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet blir centrala begrepp i informationshanteringen. I denna skrift beskrivs metoder för att hantera dessa utmaningar genom att arbeta med processorienterad informationskartläggning samt informationsklassning.

Läs rapporten