Publicerad: 1 juli 2020

Innovationsguiden

Utveckla er verksamhet med hjälp av tjänstedesign. Innovationsguiden erbjuder metodstöd, utbildningar och utvecklingsprogram för offentliga verksamheter som vill samskapa innovativa lösningar tillsammans med sina användare.

Metoderna bygger på tjänstedesign/användardriven innovation. Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där ni utgår från användarens behov och samskapar lösningar tillsammans med användare och utförare. Processen hjälper er att fokusera på att lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Den skapar även goda förutsättningar för att idéer ska bli verklighet och spridas.

På Innovationsguidens hemsida finns material och vägledning för att gå igenom en utvecklingsprocess och jobba med tjänstedesign på egen hand.

Innovationsguiden.se

Innovationsguidens kurser

Grundkurs i tjänstedesign, 2 dagar

Kursbeskrivning och aktuella kurser

Vår grundkurs vänder sig till dig som är anställd i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov. Utbildningen är praktisk och fokus ligger på att lära genom att göra. Under kursen kommer du tillsammans med andra kursdeltagare att testa metoder som är vanligt använda inom tjänstedesign.

Utbilda i tjänstedesign, 2 dagar

Kursbeskrivning och aktuella kurser

I kursen Utbilda i tjänstedesign utbildas du i att hålla och leda kursen ”Grundkurs i tjänstedesign”. På så sätt kan du sprida arbetssättet i din egen organisation och ni kan själva bestämma när och hur ofta kursen ska hållas. För att gå kursen bör du ha gått SKR:s tvådagarskurs ”Grundkurs i tjänstedesign” och/eller ha erfarenhet av att själv ha drivit eller varit med i ett projekt där man arbetat med tjänstedesign som angreppssätt.

Planera, genomföra och coacha i tjänstedesignprojekt, 2 dagar

Kursbeskrivning och aktuella kurser

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig att planera, projektleda eller coacha ett team igenom ett tjänstedesignprojekt. Du bör ha god förkunskap kring vad tjänstedesign är till exempel genom att ha gått Innovationsguidens Grundkurs i tjänstedesign, deltagit i något av våra utvecklingsprogram eller motsvarande. Det är positivt om du även gått vår utbildning Utbilda i tjänstedesign. Kursen vänder sig även till dig som utifrån vill kunna stötta en projektgrupp som coach eller metodstödjare.

Leda för utveckling, 1 dag

Inga nya kursdatum satta.

Kursen vänder sig till dig som är ledare eller chef i offentlig verksamhet. Vi tror att du leder eller ska leda en utvecklings- och innovationsprocess, ett utvecklingsteam eller på annat sätt arbetar för att öka innovationsförmågan i er organisation. Bland annat arbetar vi med din roll som ledare i en utvecklingsprocess och du lär dig tillvägagångssätt för att skapa en tillåtande och innovativ kultur och hur du som ledare på bästa sätt kan stötta och möjliggöra för teamet att nå hela vägen.

Innovationsguidens utvecklingsprogram

Programbeskrivning Innovationsguidens utvecklingsprogram

Aktuella program

KliMATval, 23 april 2020 – 26 november 2020

Innovationsguidens utvecklingsprogram sträcker sig över en period på cirka 8-9 månader. Det gör att ni verkligen får igång ert utvecklingsarbete och bygger upp kunskap och motivation i arbetsgruppen över tid. Ert utvecklingsteam väljer ut och arbetar med en egen identifierad utmaning. Teamet får – genom utbildningsträffar, coachning och en digital verktygslåda – stöd och inspiration under hela processen för att på bästa sätt ta sig från ”ax till limpa”. De öppna starterna är öppna för alla offentliga verksamheter, inom de tematiska starterna arbetar man med utmaningar inom ett bestämt tema.

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse om du vill bli kontaktad när vi öppnar anmälan till nya kurser eller program.

Intresseanmälan kommande kurser och program

Nätverket för tjänstedesign i offentlig sektor

Sedan hösten 2019 driver SKR, genom Innovationsguiden, ett nätverk för dig som vill sprida och använda tjänstedesign som angreppssätt för att utveckla offentlig sektor. Nätverket vänder sig till alla som är anställda i offentlig sektor och jobbar med tjänstedesign/användardriven innovation, det vill säga inte bara till SKR:s medlemmar. Vi tror att vi är starkare tillsammans.

Information och registrering

Informationsansvarig

  • Emelie Risberg Hellström
    Projektkoordinator

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!