Publicerad 4 oktober 2021

Hur är det med alla pengar?

Det satsas just nu stora ekonomiska resurser inom främst äldreomsorgen (nämna exempel). Är det inte ett ypperligt tillfälle att använda dessa medel för långsiktiga satsningar kopplat till heltidsarbete som norm? Nej, pengarna är oftast tidsbegränsade och kan inte användas för långsiktiga satsningar.