Publicerad 14 januari 2022

Har detta nya arbetssätt kostat mer och hur mycket i så fall, har verksamheten tillförts mer budget?

Vi har inte fått något tillskott, och det kostar oss inte mer idag.