Publicerad 14 januari 2022

Har politiken hos er lagt ekonomiska resurser i budget för heltid som norm?

Korfattat så nej. Det upplever jag att inte speciellt många kommuner har fattat beslut om ej heller hos oss. Det handlar ju mycket om att styra om kostnader för sjukfrånvaro, vikariekostnader, fyllnads- och övertid MEN till en början kan det vara bra att analysera nuläget och jämföra med de faktiska kostnaderna för att föreslå politiken att under en period så kommer de fasta personalkostnaderna öka när fler arbetar mer, men att en del kan hämtas in genom minskade kostnader enlig ovan. Ta med Controllers/ekonomer som hjälper att ta fram beräkningar som synliggör detta på ett bra sätt till de politiska forumen.