2 oktober 2024 till 4 oktober 2024 kl. 08.00-11.30

Yrkesresan på Socialchefsdagarna

Yrkesresan är med på Socialchefsdagarna på Kistamässan i Stockholm i oktober 2024. Besök oss i SKR:s monter!

Innehåll

Socialchefsdagarna, som arrangeras av Föreningen Sveriges socialchefer (FSS), är en mötesplats för socialpolitiska frågor för dig som är ledare, politiker eller på annat sätt verksam på det sociala området. Socialchefsdagarna arrangeras årligen.