Publicerad 28 maj 2024

Ny kurs, nytt steg och ett nytt ansikte i Yrkesresan i maj

I slutet av maj publicerade vi en ny kurs inom Yrkesresan Funktionshinder för utförare. Kursen fokuserar på grundläggande värden och handlar om hur du genom ditt bemötande kan bidra till brukarens självbestämmande, integritet och delaktighet.

Inom Yrkesresan Funktionshinder för utförare välkomnar vi också Elisabeth Högberg, som är ny projektledare för denna resa. Elisabeth jobbar på Kommunförbundet Västernorrland, och är baserad i Sundsvall och Stockholm.

Och slutligen, så kan vi berätta att Yrkesresan Barn och unga nu öppnat nästa steg, ”van” för socialsekreterare som arbetat 2-5 år inom området. Just nu finns två kurser och vi fyller på med fler kurser efter sommaren.

Till hösten kommer också innehåll riktat till chefer inom funktionshinderområdet.