Publicerad 20 juni 2024

Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna få åtkomst till vissa webbutbildningar, kunna anmäla dig till kurstillfällen och seminarier får du ett personligt användarkonto i lärplattformen för Yrkesresan. Med ett användarkonto har du bland annat möjlighet att ändra dina uppgifter och följa upp ditt utbildningsresultat på egen hand.

Vem ansvarar för personuppgiftsbehandlingen?

Varje kommun som är ansluten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i lärplattformen för Yrkesresan. Adda är administratör av lärplattformen och personuppgiftsbiträde.

Vilka personuppgifter behandlas i lärplattformen?

Personuppgifterna som behandlas i tjänsten/systemet/lärplattformen är de uppgifter som du lämnar, såsom personnummer, namn, e-postadress samt uppgift om deltagande i utbildningar. Vid ansökan till vissa kurser kan även eventuell specialkost eller önskemål om tillgänglighetsanpassning sparas. I de fall kursen anordnas av en annan kurs- och utbildningsanordnare kan deltagarlistor skickas till extern utbildare.

Vad gäller för sekretessuppgifter?

Genom att ange önskemål om specialkost eller tillgänglighetsanpassning samtycker du till att eventuell sekretess för dessa uppgifter inte längre gäller gentemot kurs- och utbildningsanordnare samt personuppgiftsbiträden. Om du inte vill ange specialkost eller tillgänglighetsanpassning i plattformen så kan du i stället skicka ett mejl till din regionala administratör och ange vilken kurs det gäller. För att uppfylla GDPR rekommenderar vi att en tjänst för krypterad mejl används.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Dina personuppgifter sparas så länge du har ett aktivt användarkonto. Har du inte varit inloggad på ditt användarkonto under 5 år och 9 månader tas kontot bort och dina personuppgifter raderas.

Vilka kan ta del av personuppgifterna?

Utöver att nationella och regionala administratörer samt arbetsledare/chefer kan ta del av dina personuppgifter för att hantera bland annat supportärenden och deltagarlistor, använder kommunerna Adda som personuppgiftsbiträde för tjänsten. Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter endast utifrån instruktion av kommunerna.