Publicerad 22 juni 2022

HighCharts: Presentera interaktiva diagram

Beskrivning av hur SKR hanterar presentationen av interaktiva diagram på webben.

Alla Sitevision-webbplatser kan presentera interaktiva diagram där data hämtas antingen från Kolada eller via en uppladdad CSV-fil. Presentationen görs via särskilda Sitevision-moduler, där diagrammen skapas med hjälp av tjänsten HighCharts.

Berörda webbplatser