Publicerad 28 december 2021

Tillgänglighet

Alla SKR:s webbplatser ska uppfylla kraven i DOS-lagen.

SKR:s olika webbplatser ska uppfylla kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, den så kallade DOS-lagen. I korthet innebär det att webbplatsen ska:

  • Minst uppfylla kriterierna i WCAG 2.1 nivå AA.
  • Erbjuda besökarna ett sätt att påtala brister i tillgängligheten och få det åtgärdat.
  • Erbjuda besökaren ett sätt att begära ut innehåll som är undantaget från lagen.
  • Innehålla en så kallad tillgänglighetsredogörelse som uppdateras kontinuerligt.

SKR har inga egna riktlinjer för tillgänglighet på webben utan hänvisar till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

På intranätet beskrivs hur vi jobbar med webbtillgänglighet på SKR.

Tillgänglighet på webben (SKR:s intranät)

Läs vidare