Publicerad 4 december 2020

Styrande principer

SKR:s webbarbete styrs av ett antal grundläggande principer.

Grundläggande principer

Följande principer styr arbetet med SKR:s webbplatser:

 • Vi stödjer oss på fakta istället för åsikter när vi gör förändringar av webbplatserna och deras innehåll.
 • Det som är viktigast för de flesta ska vara enklast att hitta och utföra på webbplatserna.
 • Målgruppernas behov styr hur webbplatserna ska fungera och vad de ska innehålla.
 • Besökaren ska inte behöva känna till hur SKR är organiserat för att hitta det han eller hon vill utföra på webbplatserna.

Principer för skr.se

Utöver de grundläggande principerna ovan gäller också följande för skr.se:

 • Webbplatsens syfte är att
  • hjälpa tjänstepersoner, ledare och politiker i kommuner och regioner att utföra sina arbetsuppgifter
  • berätta om SKR:s åsikter i frågeställningar som berör kommuner och regioner
 • Innehåll som inte stöttar syftet med webbplatsen behöver publiceras någon annanstans än skr.se.
 • Webbplatsen är inget arkiv. Endast innehåll som är aktuellt och relevant för målgrupperna ska finnas på skr.se.
 • Webbplatsen är ingen universell kanal för alla SKR:s behov av att kommunicera med vår omgivning. Vi ska alltid använda de kanaler som är bäst lämpade för att uppnå önskad effekt av vår kommunikation.