Publicerad 4 december 2020

Mall för webbtexter

SKR har tagit fram en mall för att skriva bra webbtexter.

Mallen ger dig ett konkret stöd i hur du behöver tänka för att kunna göra en bra webbsida. Den innehåller fem frågeställningar som du går igenom och besvarar.

Mall för bra webbtexter (PDF)

Frågeställning

Förklaring

Exempel

Vad handlar sidan om?

Sidan ska bara handla om en sak

Presentera mall för att värdera internetbaserad behandling

Vem ska ha nytta av sidan?

Den primära målgruppen för sidan

Ansvarig för kvalitetsvärdering av leverantör

Vilka mål ska sidan uppfylla?

Mål för vad du vill med sidan. Gärna mätbara

Hjälpa kommuner och landsting att värdera kvaiteten på leverantörernas program

Vilka behov har besökaren?

Uppgifter som besökaren behöver hjälp att lösa

Hitta och ladda ner mallen, skicka instruktion till leverantör

Vad ska sidan innehålla?

Prioritera! Allt innehåll är inte lika viktigt

1. Länk till mallen

2. Vad mallen innehåller

3. Hur man ska använda mallen