Publicerad 14 mars 2023

Bra webbtexter

Så skriver du bra och effektiva webbtexter.

Vem, vad, var

 • Utgå från målgruppens behov. Vad vill de veta och kunna göra på sidan?
 • Lägg tyngdpunkten på det SKR gör, tycker och erbjuder. Länka vidare till information som andra ansvarar för.
 • På vilket sätt ska texten komplettera informationen som redan finns på webbplatsen – även inom andra eller relaterade ämnen? Var i strukturen ska sidan publiceras?

Syfte

 • Bestäm dig för vad besökaren ska göra på sidan.
 • Rikta texten till en person: använd du-tilltal. Om du tänker dig en faktiskt person när du skriver texten blir den dessutom mer konkret.
 • En sida ska handla om en sak. Finns behov av mer innehåll? Kan du länka till fördjupad information?
 • Tänk på att du hjälper besökaren genom att göra ett urval. Renodla innehållet så att det som är viktigast framträder tydligt.

Disposition

 • Skriv det viktigast först.
 • Använd punktlista vid uppräkning.

Kvalitet och begriplighet

 • Kolla att länkar, detaljer och sakuppgifter är korrekta. Inga stavfel.
 • Förklara förkortningar.
 • Undvik svåra och interna begrepp, till exempel projektnamn. Besökaren ska inte behöva känna till hur SKR är organiserat för att förstå webbtexterna.
 • Använd ett modernt språk. Tilltala besökaren med ett singulärt och familjärt du, inte ett kollektivt eller formaliserat ni.
 • Om du inte hinner språkgranska hela texten så välj att i varje fall att granska rubrik, ingress och textens första två stycken. En låg tröskel in i texten ökar chansen att den blir läst.

Rubrik

 • Ska säga vad sidan eller artikeln handlar om och locka till läsning.
 • Använd alltid mellanrubriker i en längre text. Fyra stycken som staplas på varandra ska följas av en mellanrubrik.

Ingress

 • Sammanfattar artikeln, men håll den mycket kort. Ska kunna stå för sig själv.
 • Ingressen syns normalt i Googles träfflista.

Brödtext

 • Det viktigaste först – i början av artikeln och i början av varje stycke.
 • Lägg viktiga länkar så tidigt som möjligt på sidan.

Checklista

SKR har tagit fram en checklista för att hjälpa dig att skapa bra webbinnehåll. Den består av ett antal frågor som ska besvaras innan du sätter igång att göra en sida.

Checklista för bra webbinnehåll