Publicerad 4 december 2020

Bra webbtexter

Så skriver du bra och effektiva webbtexter.

Vem, vad, var

 • Utgå från målgruppens behov. Vad vill de veta och kunna göra på sidan?
 • Lägg tyngdpunkten på det SKL gör, tycker och erbjuder. Länka vidare till information som andra ansvarar för.
 • På vilket sätt ska texten komplettera informationen som redan finns på webbplatsen - även inom andra/relaterade ämnen? Var i strukturen ska sidan publiceras?

Syfte

 • Bestäm dig för vad besökaren ska göra på sidan.
 • Rikta texten till en person: använd du-tilltal. Om du tänker dig en faktiskt person när du skriver texten blir den dessutom mer konkret.
 • En sida ska handla om en sak. Finns behov av mer innehåll? Kan du länka till fördjupad information? Tänk på att du hjälper besökaren genom att göra ett urval.
 • Tänk på att du hjälper besökaren genom att göra ett urval. Bestäm dig för vad som är viktigast och renodla sidan, eller dela upp i flera.

Disposition

 • Skriv det viktigast först.
 • Använd punktlista vid uppräkning.

Kvalitet och begriplighet

 • Kolla att länkar, detaljer och sakuppgifter är korrekta. Inga stavfel.
 • Förklara förkortningar.
 • Undvik svåra och interna begrepp, till exempel projektnamn. Besökaren ska inte behöva känna till hur SKL är organiserat för att förstå vad vi skriver.
 • Använd ett modernt språk. Vi tilltalar besökaren med ett singulärt och familjärt "du", inte ett kollektivt eller formaliserat "ni".
 • Om du inte hinner språkgranska hela texten så välj att i varje fall att granska rubrik, ingress och textens första två stycken. En låg tröskel in i texten ökar chansen att den blir läst.

Rubrik

 • Ska säga vad artikeln handlar om och locka till läsning.
 • Använd alltid mellanrubriker i en längre text. Fyra stycken som staplas på varandra ska följas av en mellanrubrik.

Ingress

 • Sammanfattar artikeln, men håll den mycket kort. Ska kunna stå för sig själv.
 • Ingressen syns normalt i Googles träfflista.

Brödtext

 • Det viktigaste först – i början av artikeln och i början av varje stycke.
 • Lägg de viktigaste länkarna så tidigt som möjligt på sidan.

Mall för webbtexter

SKR har tagit fram en mall för att hjälpa dig att skriva bra webbtexter. Den innehåller ett antal frågor som ska besvaras innan du sätter igång att skriva.

Mall för webbtexter