Publicerad 4 december 2020

Webbkommunikation

Vad du behöver göra och tänka på för att din webbkommunikation ska bli så framgångsrik som möjligt.

Grunderna i all god webbkommunikation är att utgå från att den som kommer till våra webbplatser gör det för att han eller hon behöver hjälp att lösa en uppgift. Ytterst få besöker oss för att "kolla om det finns något nytt" eller för att fördriva tiden.

Det går att koka ner det hela till tre grundläggande "sanningar" om framgångsrik webbkommunikation:

  1. De flesta vill tillbringa så kort tid som möjligt på webbplatsen. Se därför till att besökaren kan lösa sina uppgifter snabbt och enkelt.
  2. De flesta når webbplatsen via Google eller andra sökmotorer. Använd därför samma ord och begrepp som dina målgrupper använder när de söker efter information.
  3. De flesta söker information som är aktuell och relevant. Rensa därför bort sidor och innehåll som ingen längre efterfrågar, så blir det enklare att hitta det som skapar nytta för besökaren.

På de här sidorna hittar du tips och stöd för att lättare kunna göra bra webbsidor.