Publicerad 28 februari 2023

Presentera webbtjänster

Riktlinjer för hur vi presenterar webbtjänster på våra webbplatser.

När vi lotsar besökarna från våra egna webbplatser till en webbtjänst är det viktigt att det framgår vad man kan förvänta sig genom att följa länken. Det är särskilt viktigt att på sidan du länkar från tydligt beskriver vad som väntar på målsidan när det:

  • Inte framgår på målsidan i vilken kontext sidan ingår.
  • Inte framgår på målsidan vad syftet med sidan är.

Exempel på webbtjänster är olika typer av databaser, datavisualiseringar och e-tjänster.

Presentation av Kolada-liknande tjänster

Webbtjänster som Kolada har som huvudsakligt syfte att besökaren själv ska göra ett urval av data och sedan få dessa data presenterat för sig. Om du redan på SKR-sidan vill peka ut ett specifikt urval behöver du ha en direktlänk till den "rapporten" i webbtjänsten - såvida du inte kan presentera informationen direkt på SKR-sidan.

Om det inte går att presentera informationen direkt på SKR-sidan eller länka direkt till en "rapport" i webbtjänsten, behöver det finnas en sammanfattning av informationen i anslutning till länken. Du ska inte ha detaljerade instruktioner av typen "först gör du si, sedan gör du så för att få fram rätt information", utan det behöver i de fallen lösas på målsidan.