Publicerad 30 juni 2022

Rubriker

Riktlinjer för sidrubriker, mellanrubriker och menyrubriker (sidnamn).

Allmänt

 • Rubriker ska alltid ha det viktigaste ordet så tidigt som möjligt i meningen.
 • Rubriker ska sammanfatta det som är viktigast på sidan.
 • Undvik frågetecken, utropstecken eller kolon i rubriker.
 • Du får inte använda fet eller kursiv stil i rubriker.
 • Fet brödtext får inte användas för att efterlikna en rubrik.
  • Använd alltid h2, h3 eller h4 för mellanrubriker.
 • Rubriker måste alltid följa en strikt hierarki från Rubrik 1 och ned till Rubrik 4. Du får inte hoppa över en rubriknivå.
 • Rubriker får aldrig användas i kosmetiska syften.

Riktlinjer

Sidrubrik

Sidrubriken ska sammanfatta det viktigaste på sidan. Det är den som syns i sökfunktionens träfflista.

 • Helst en rad text, max två. Det motsvarar cirka 35 tecken respektive cirka 70 tecken, inklusive blanksteg.
 • Sidrubriken behöver inte vara identisk med sidans namn (länken som syns i webbplatsens menyer), men de ska vara så lika som möjligt.
 • Sidrubrikens format ska vara Sidrubrik. Formatet får inte användas någon annanstans på sidan.
 • Formuleringen av sidrubriken ska vara unik så långt det är möjligt, för att göra sökfunktionen så användbar som möjligt.
 • Sidrubriken ska kunna stå för sig själv, det vill säga besökaren ska inte behöva titta i sidans meny för att förstå vad sidan handlar om eller i vilken kontext den förekommer.

Mellanrubriker

Mellanrubriker används för att dela upp en längre text i mindre delar. Rätt använda gör mellanrubriker sidan mer överskådlig och lättläst. Mellanrubriken ska sammanfatta det viktigaste i den text som följer.

 • Mellanrubriken ska helst rymmas på en rad, vilket motsvarar cirka 46 tecken inklusive blanksteg för Rubrik 2.
  • I undantagsfall kan mellanrubriken vara två rader. Det motsvarar cirka 90 tecken inklusive blanksteg för Rubrik 2.
  • Rubrik 3 och Rubrik 4 är mindre i storlek och kan därför innehålla fler tecken. Dock gäller fortfarande huvudregeln om att rubriken ska rymmas på en rad.
 • Du kan ha en mellanrubrik direkt under ingressen om det krävs för att undvika intetsägande text som utfyllnad före första mellanrubriken. Den måste då ha formatet Rubrik 2.
 • Mellanrubrikerna måste följa en logisk hierarki: Rubrik 3 måste föregås av en Rubrik 2 och Rubrik 4 måste föregås av en Rubrik 3.
  • Du får alltså inte till exempel ha en Rubrik 4 efter en Rubrik 2 om det inte finns en Rubrik 3 däremellan.

Menyrubriker (sidnamn)

Sidans namn är inte samma sak som sidans rubrik. I menyernas länkar är det sidans namn som visas, medan det i till exempel webbplatsens sökfunktion är sidans rubrik.

Menyer

För artiklar är alltid sidnamnet samma som sidrubriken, föregånget av datumet för artikelns skapande. Artiklars sidnamn visas i listningar, men aldrig i menyer.

Tips

 • Skriv "Därför är det så här" istället för "Varför är det så här?".
 • Använd mellanrubriker om brödtexten överstiger 15-20 rader text.