Publicerad 22 november 2022

Länkar, länktexter

Riktlinjer för utformning av länkar och länktexter, samt riktlinjer för att länka direkt till ett sökresultat.

Länkar är (tillsammans med rubriker) det viktigaste som finns på en webbplats, eftersom det är det som fångar besökarens uppmärksamhet först. Behandla dem därför extra varsamt och lägg ner mycket jobb på var de placeras och hur de formuleras.

Riktlinjer länkar

Placering av länkar

 • Länkar ska placeras så tidigt som möjligt på sidan. Det gäller särskilt om länken uppmanar till en handling, till exempel att anmäla sig till ett seminarium.
 • Länkar ska placeras direkt efter det textstycke som handlar om det som länken leder till.
 • Har du flera länkar som handlar om samma sak ska du placera dem tillsammans. De ska läggas direkt efter det textstycke som handlar om det som länkarna leder till.
  • Varje länk läggs som eget stycke (normal radbrytning), inte direkt ovanpå varandra (tvingad radbrytning). Detta på grund av tillgänglighetsskäl.
 • Länkar som handlar om olika saker ska inte placeras tillsammans. Försök istället att dela upp dem, till exempel med korta inledande texter eller mellanrubriker.
 • Länkar får inte göras i form av punktlistor.
 • Undvik att upprepa länkar i innehållsytan som redan syns i sidans undermeny, eftersom detta kan skapa osäkerhet om länkarna leder till samma ställe eller inte.
  • Om länkar upprepas i innehållsytan måste länktexten vara exakt samma som menyvalets formulering.

Länkar till innehåll på annat språk

Om du länkar till innehåll som finns på andra språk än svenska ska du skapa en länk för varje språk och skriva länktexten på det språket.

Länkar till webbsidor

 • Länkar till webbplatser ska alltid öppnas i samma fönster.
 • Vissa webbsidor kan öppnas i nytt fönster:
  • Webbsidor som inte ger besökaren möjligheten att använda webbläsarens bakåtknapp på ett normalt sätt.
  • Webbsidor som inte har någon egen navigering.
 • Om länken öppnar ett nytt fönster måste du alltid ange detta i länktexten.
 • I Sitevision ska länkar till andra webbplatser än den egna alltid skapas som externa.

Länkar till dokument

 • Dokument ska alltid öppnas i samma fönster.
 • Ange vilken typ av dokument som du länkar till.
  • Använd företrädesvis PDF som dokumentformat, och bara i undantagsfall andra format. Det är inte säkert att ett dokument som du själv kan öppna och läsa är läsbart för besökaren.
 • Om dokumentet är större än 1 MB ska du ange filstorleken i länktexten.

Riktlinjer för dokument, bifogade filer

Länkar till video och poddar

 • Video ska om möjligt bäddas in på webbsidan och bara i undantagsfall länkas direkt till.
  • Om du måste länka direkt till videon ska den alltid öppnas i samma fönster.
 • Poddar ska inte bäddas in på webbsidan, utan länkas alltid direkt till. Länken öppnas alltid i samma fönster.
 • Ange alltid vad som krävs för att ta del av en video eller podd i omedelbar anslutning till innehållet eller länken.

Länkade bilder

 • Textlänkar får inte ersättas med länkade bilder.
 • Bilder ska inte vara länkade. Undantaget är webbplatsens logotyp, som alltid ska leda till webbplatsens indexsida.

Ankarlänkar

Ankarlänkar är länkar som används för att navigera till en särskild del av en sida.

 • Ankarlänkar används bara i undantagsfall.
 • Istället för att använda ankarlänkar kan du dela upp innehållet på flera sidor och länka mellan dem istället. Det blir mycket bättre för besökaren.

Riktlinjer länktexter

Allmänt om länktexter

 • Skriv det viktigaste så tidigt som möjligt i länktexten.
 • Länkar ska kunna läsas som separata enheter. Du ska inte behöva läsa omgivande text för att förstå vad länken handlar om eller vad som händer när du klickar på den.
 • Länkar som är mer än en rad är svåra att läsa. Det är bra att den är kort men viktigare är att den är begriplig och överensstämmer i stora drag med rubriken på sidan eller filen du länkar till.
 • Du får inte använda länktexter av typen ”Läs mer”, ”Klicka här”, ”Hela nyheten”, "Ladda ner" och så vidare. Det måste alltid framgå av länktexten vad länken handlar om.
 • Inled inte en länktext med ”Gå till …”, ”Länk till …”, ”Ladda ner rapporten …” eller liknande om du inte absolut måste för att det ska bli begripligt.
 • Ange inte i länktexten att det är en webbplats som du länkar till, besökaren är ju redan på webben. Skriv alltså inte ”Socialstyrelsens webbplats” utan bara ”Socialstyrelsen”.
 • Om du har flera länkar på samma sida som leder till olika sidor/dokument får du inte använda samma länktext för länkarna. Finns det inte några alternativ till att använda samma länktext till olika länkar ska du ange alternativa texter till länkarna (se nedan).

Flera länkar till samma mål

 • Undvik att länka till samma sida, artikel eller dokument flera gånger i en sidas eller artikels innehållsyta. När det ändå är nödvändigt ska länkarnas länktexter vara identiska.
 • Ibland behöver länkar i sidans undermeny upprepas i innehållsytan. Då ska länktexten i innehållsytan vara identisk med målsidans sidrubrik. Om sidrubriken är otydlig, överväg att lägga till en länkbeskrivning.

Alternativa texter till länkar, länkbeskrivning

 • Om länktexten redan är beskrivande ska du inte använda alternativ text, eftersom besökare med skärmläsare då riskerar att få texten uppläst två gånger.
  • Du får inte använda samma länktext för flera länkar med olika länkmål.
 • En alternativ text bör inte vara längre än 50-60 tecken. Det är inte en ersättning för länkar av typen ”Läs mer” och ska endast användas då länktexten inte går att göra självförklarande på något annat sätt.

Webbadresser och e-postadresser

 • Skriv inte ut adresser till webbsidor i länktexten. En besökare kan kopiera adressen genom att högerklicka på själva länken.
  • Undantag görs om du har en lista med adresser till flera webbplatser. Då är det troligen lättare för besökaren att kopiera adresserna om du skriver ut dem i länktexten.
 • I de flesta fall kan webbadresser förkortas så att du kan utelämna ”www”, men inte alltid. Du måste prova en adress innan du använder den som länkmål eller länktext.
 • Du ska alltid skriva ut hela e-postadressen i länktexten, så att adressen enkelt kan kopieras av besökaren.

Tips

Skriv "Prenumerera på nyhetsbrevet xyz" istället för "Starta prenumeration på nyhetsbrevet xyz".

Riktlinjer länkar till sökresultat

Det finns möjlighet att skapa länkar till en sökresultatsida i någon av de delar av skr.se som har en separat sökfunktion:

 • Cirkulär
 • Evenemang
 • Lärande exempel
 • Rapporter och skrifter
 • Styrelsens handlingar och beslut

Länken kan sedan användas för att skapa interna refererenser till utsökningar, till exempel en förteckning över alla cirkulär inom en viss kategori (ämne) eller alla cirkulär från ett visst år inom ett visst verksamhetsområde.

Länken till utsökningen måste skapas och hanteras enligt en specifik rutin för att inte störa webbplatsens statistik.

Användningsområde

Genom att använda länkar direkt till sökresultat tas besökaren tas till källan, det vill säga till tjänsten eller produkten. Där har hen sedan möjlighet att vid behov förfina och ändra sin sökning.

Att länka direkt till sökresultat fungerar bra ihop med artikellistningar, se exempel nedan.

Begränsningar, rekommendationer

Du kan skapa länkar till sökresultat med kombinationer av alla tillgängliga typer av filter:

 • Verksamhetsområde
 • Ämne
 • samt, beroende på typ av innehåll, något av följande:
  • Typ av evenemang (Evenemang)
  • Årtal (Cirkulär)
  • Exempel från (Lärande exempel)
  • Format och Serie (Rapporter och skrifter)
  • Typ av handling och Organisation (Styrelsens handlingar och beslut)

Exempel

I exemplet nedan leder länken under artikellistningen till söksidan för alla cirkulär. Filtret Verksamhetsområde är inställt på Ekonomi, så att besökaren kommer direkt till ett fördefinierat urval av cirkulären.

Exempel på länk till utsökning.

Länken under artikellistningen går till söksidan för alla cirkulär, och "har med sig" de filter som valdes när länken skapades.

Träffsida, vad som händer vi klick på länk till utsökning

När besökaren klickar på länken kommer hen till ett urval sökträffar, och kan vid behov förfina sin sökning vidare.

Tänk på

 • Ju färre länkar det finns på en sida desto fler kommer att klicka på just den länken. Publicera därför bara länkar som löser besökarens uppgift på sidan.
 • Länktexten ska så långt det är möjligt överensstämma med rubriken på sidan du länkar till. Det hjälper besökaren att förstå att den kommit till rätt målsida och ökar sidans synlighet i Google och andra sökmotorer.
 • I Sitevision ska länkar till andra webbplatser alltid skapas som Externa (även om den andra webbplatsen ligger i samma "hus") annars blir det fel i trafikspårningen.