Publicerad 30 juni 2022

Ingresser

Riktlinjer för ingresser till sidor.

Alla sidor ska innehålla en ingress. Undantag kan göras för olika typer av specialsidor.

Det är ofta (men inte alltid) ingressen som visas som textutdrag i till exempel Googles sökfunktion. Därför är det särskilt viktigt att den hålls kort och sammanfattar innehållet på sidan.

Riktlinjer

  • Ingressen bör innehålla max 156 tecken inklusive blanksteg.
  • Ingressens format ska vara Ingress.
  • Formatet ingress får bara användas i just ingresser.
  • Ingresser skrivs alltid utan styckebrytning.
  • Du får inte använda fet eller kursiv stil i ingressen.
  • Ingressen ska sammanfatta sidans viktigaste innehåll.
  • Lägg alltid det viktigaste så tidigt som möjligt i ingressen.