Publicerad 28 november 2022

Informationsansvarig

Rinktlinjer för hur informationsansvar används på skr.se och lathund för att peka ut informationsvarig.

Alla sidor på skr.se ska ha en utpekad person på SKR är informationsansvarig. Informationsansvarig anges i sidans metadata. Personens namn, titel och bild visas på sidan under etiketten "Informationsansvarig". 

Riktlinjer

 • Den informationsansvariga tar fram underlag för publicering samt utvärderar och reviderar löpande befintligt sidans innehåll så att det är korrekt, aktuellt och relevant.
 • Påminnelser om uppdatering och frågor om sidans innehåll skickas till den som är informationsansvarig.
 • Det går bara att välja en person som informationsansvarig.
  • Om det finns behov av att ange ytterligare personer som ansvariga för innehållet kan du lägga till det som ett annat metadata: Kontaktperson. Personer som pekas ut här får inte påminnelser och likande.
  • Du får inte peka ut kontaktpersoner om sidan saknar informationsansvarig.

Gör så här (kräver lägst behörighet Redigerare)

 1. I redigeringsläget, högerklicka på sidan och välj Egenskaper > Metadata > Redaktionellt > Informationsansvarig.
 2. Kryssa ur "Ärv värde".
  • Om sidan ska ha samma informationsansvarig som sidan närmast ovanför i strukturen kan du låta bli att kryssa ur.
 3. Klicka på "Välj användare".
  • Om en person redan är angiven här klickar du på det som visas i metadatafältet (normalt namn eller e-postadress).
 4. Sök fram och markera den person du vill peka ut som informationsansvarig.
  • Många personer förekommer flera gånger i träfflistan, så var särskilt noga med att välja rätt. Mer information om det längre ner på sidan.
  • Det är bara SKR-medarbetare som får anges som informationsansvarig.
 5. Tryck OK.

Peka ut ytterligare kontaktperson

 1. I redigeringsläget, högerklicka på sidan och välj Egenskaper > Metadata > Redaktionellt > Ytterligare kontaktperson.
 2. Klicka på "Lägg till... Användare".
 3. Sök fram och markera den person du vill peka ut som ytterligare kontaktperson. Du gör på samma sätt som med informationsansvarig.
  • Många personer förekommer flera gånger i träfflistan, så var särskilt noga med att välja rätt. Mer information om det längre ner på sidan.
  • Det är bara SKR-medarbetare som får anges som ytterligare kontaktperson.
  • Du får peka ut maximalt två användare som ytterligare kontaktpersoner.
 4. Tryck OK.

Ytterligare kontaktpersoner visas alltid direkt under den som är informationsansvarig.

Så väljer du rätt person

När du klickar på personen i träfflistan visas information om användaren till höger i fönstret. Du ska alltid välja användare som uppfyller dessa villkor:

 • Har sitt SKR-kortnamn som användarnamn,
 • har en e-postadress med skr.se,
 • Saknar information om Sökväg eller Katalogtjänst.

Användare som inte uppfyller dessa villkor ska inte väljas som informationsansvariga.

Illustration peka ut informationsansvarig

Klicka på fältet för att komma till sökning efter användare.

Metadatafältet för att välja informationsansvarig

Illustration markera rätt användare

Användaren har ett SKR-kortnamn och e-postadress med skr.se. Saknar dessutom information om sökväg och katalogtjänst.

Markerad användare är den korrekta

Illustration felaktig användare

Användaren har inte skr.se som e-postadress och har information om både sökväg och katalogtjänst. Det är alltså fel användare och ska inte väljas.

Markerad användare är den felaktiga

Tänk på

Informationen som visas på sidan hämtas från SKR:s medarbetarregister. Om uppgifterna inte stämmer eller personen vill göra ändringar i det som visas måste hen kontakta Personalsupport på SKR. Det går inte att ändra uppgifterna direkt i SiteVision.

Läs vidare