Publicerad 16 november 2022

Enkel steg för steg-guide

Riktlinjer och lathund för funktionen Enkel steg för steg-guide.

Enkel steg för steg-guide ett sätt att presentera ett webbinnehåll bit för bit. Funktionen passar för instruktioner och rutinbeskrivningar. Besökaren tar del av guidens innehåll i en viss ordning, men kan backa och avbryta.

Riktlinjer

Funktionen Enkel steg för steg-guide är avsedd för att presentera innehåll på ett begränsat antal sidor i en viss ordning. Syftet är att besökaren ska guidas igenom sidorna istället för att fritt navigera mellan dem.

Varje steg i en Enkel steg för steg-guide utformas som vilken webbsida som helst. Nederst på varje sida placeras knappar för att fortsätta framåt, backa eller avbryta.

Guiden presenteras i webbplatsens vanliga struktur. Den behöver en förstasida med en kort presentation och en hero-knapp som startar den guidade turen genom de underliggande sidorna.

Användningsområden

 • Några exempel på innehåll som kan dra nytta av funktionen:
 • Kort instruktion.
 • Enkel rutinbeskrivning.

Steg för steg-guider ska inte användas när besökaren förväntas hoppa fritt mellan olika delar i ett informationsmaterial. Den ska behandlas som en separat produkt med ett specifikt syfte, där innehållets karaktär ska motivera besökaren att gå igenom sidor i en viss ordning.

Begränsningar

Enkel steg för steg-guide fungerar bara i en nivå. Innehåll som ska grupperas i flera nivåer eller kapitel är ofta mer omfattande, och då kanske en Avancerad steg för steg-guide eller annan lösning passar bättre.

En besökare kan förväntas ta sig igenom som mest sju eller åtta steg innan hen når i mål. Om varje steg har ett mycket begränsat innehåll kan fler steg läggas till.

Anpassningar

Delsidorna i en Enkel steg för steg-guide blir likadana som vanliga sidor, men de behöver sin kontext och paketering för att bli begripliga. Därför är vissa anpassningar lämpliga:

 • Det är enbart förstasidan i en Enkel steg för steg-guide som visas i menyer och är indexerad.
 • Högermenyn döljs för att skilja guidens steg från webbplatsens ordinarie navigering.
 • Informationsansvarig och Kontakt visas bara på guidens förstasida.

Gör så här (kräver minst behörighet Webbredaktör)

Skapa sidorna

Det enklaste är att utgå från en kopia av detta exempel på guide, med dess undersidor:

Exempel på guide med startsida och tre steg

För att istället göra en helt egen guide, gör så här:

 1. Skapa förstasidan, en vanlig sida. Sidans innehåll presenterar kort steg för steg-guiden.
 2. Skapa en sida per steg med mallen Steg-för-steg enkel.
 3. Ge steg-sidorna relevanta rubriker. Steg-sidorna kan med fördel vara numrerade, till exempel: 1. Förberedelser, 2. Genomförande, etc.
 4. Varje steg-sida ska vara:
  • dold i menyer
  • dold i sökresultat
 5. På förstasidan: infoga en Hero-knapp som leder till steg 1 i guiden.

Ställ in knapparna

På varje steg-sida ska du ställa in länkmål för tre knappar: Föregående, Avbryt och Nästa. Modulerna för knapparna finns i layouten nederst i Mittenspalt.

 1. I redigeringsläge, välj den översta knappmodulen i layouten, eller dubbelklicka på knappen Föregående.
 2. Ändra länkmål till närmast föregående sida i guiden. Vid behov kan knapptexten ändras, men håll den mycket kort.

  OBS! På guidens första steg bör du ta bort knappen Föregående (kommer annars ha samma länkmål som Avbryt).
 3. Välj mittenknappen i layouten (Avbryt). Ändra länkmål till guidens förstasida.
 4. Välj nedersta knappmodulen, Knapp 1 (Nästa). Denna knapp är färgad. Ändra länkmål till nästa steg-sida i guiden.
 5. Ställ in knapparna på varje steg-sida.
 6. På guidens sista steg kan du:
  • ta bort knappmodulen Avbryt.
  • ändra knapptext på knappen Nästa till exempelvis Till guidens startsida och ändra länkmål till guidens förstasida.

Tänk på

Kontakta alltid en innehållsstrateg innan du planerar att publicera innehåll i form av en Enkel steg för steg-guide.