Publicerad 1 december 2022

Diagram från Kolada

Information och lathundar om funktionen att visa data som hämtas automatiskt från Kolada.

Funktionen Diagram från Kolada används när du vill visa dagsaktuell data om ett nyckeltal utan att själv behöva uppdatera informationen. Varje gång besökaren kommer till sidan hämtas direkt från Kolada, det vill säga uppdateringar av data där återspeglas automatiskt på webbsidan där funktionen är publicerad.

Om funktionen Diagram från Kolada

Det finns två typer av diagram där data hämtas i realtid från Kolada: trend över tid och jämförelser under ett specifikt år. I båda fallen används data om ett nyckeltal som finns publicerat i Kolada. Om data är könsuppdelad går det att visa den separerat. Användaren kan också ladda ner data i form av en Excel- eller CSV-fil.

Observera att endast data som faktiskt finns publicerad i Kolada kan visas i funktionen! Om du behöver presentera data som inte finns i Kolada måste du använda funktionen Diagram från CSV-fil eller visa diagrammet som en stillbild.

Trenddiagram

Diagrammet visar utvecklingen för ett nyckeltal över tid och har följande funktionalitet:

 • Besökaren kan själv välja vilken eller vilka kommuner/regioner som trenden ska visas för. Det finns alltid en förvald referenstrend i diagrammet, till exempel Hela riket.
 • Diagrammet kan visas som antingen linje- eller stapeldiagram.

Jämförande diagram

Diagrammet visar värden för ett nyckeltal för alla kommuner/regioner vid ett givet årtal.

 • Besökaren kan själv välja vilket år diagrammets nyckeltal ska visa.
 • Besökaren kan själv välja vilken eller vilka kommuner/regioner som ska vara referens i diagrammet.
 • Diagrammet kan visas som antingen staplar eller karta.

Jämför flera-diagram

Diagrammet visar värden för flera nyckeltal för alla kommuner/regioner vid ett givet årtal.

 • Besökaren kan själv välja vilket år diagrammets nyckeltal ska visa.
 • Besökaren kan själv välja vilken eller vilka kommuner/regioner som ska vara referens i diagrammet.
 • Diagrammet kan visas som antingen stapel-, cirkel- eller linjediagram.

Gör så här: Trenddiagram (kräver minst behörighet Webbredaktör)

 1. Lägg till modulen Kolada (Trend) på sidan.
 2. Välj den KPI som diagrammet ska visa.
  1. Om du vet koden för aktuellt KPI anger du det, annars kan du söka fram rätt KPI genom att skriva i sökrutan.
 3. Gör resterande inställningar för hur diagrammet ska se ut och bete sig.
 4. Tryck OK.

Inställningar i modulen

 • KPI. Den KPI som diagrammet ska visa data om.
 • Beskrivning. Detta är den beskrivningstext som kommer att visas under diagrammet om det valet är aktivt. Texten hämtas från Kolada och kan inte ändras i modulen.
 • Visa kommun / region (ovägt medel). Beroende på KPI kan diagrammet visa trenden för alla kommuner eller regioner.
 • Visa riket (vägt medel). Om data finns i Kolada kan du visa vägt medel för hela riket.
 • Visa könsuppdelad data. Om data finns i Kolada kan du dela upp diagrammet per kön.
 • Visa beskrivning under diagram. Aktivera om du vill visa beskrivningstexten.
 • Visa som stapeldiagram. Aktivera om du vill visa trenden som staplar istället för linjer.
 • Visa tabell. Aktivera om du vill komplettera diagrammet med att också visa data som en tabell under diagrammet.
 • Använd systemets standardfärger. Eventuella anpassade färger kan ersättas med funktionens standardfärger.
 • Antal valbara kommuner/regioner. Ange hur många kommuner eller regioner besökaren kan välja att visa i diagrammet. Tänk på att ju fler val besökaren kan göra, desto svårare blir det att läsa diagrammet.

Illustration

Förstora bilden

Inställningar för modul Kolada (Trend)

Gör så här: Jämförande diagram (kräver minst behörighet Webbredaktör)

 1. Lägg till modulen Kolada (Jämför) på sidan.
 2. Välj den KPI som diagrammet ska visa.
  1. Om du vet koden för aktuellt KPI anger du det, annars kan du söka fram rätt KPI genom att skriva i sökrutan.
 3. Gör resterande inställningar för hur diagrammet ska se ut och bete sig.
 4. Tryck OK.

Inställningar i modulen

 • KPI. Gör en fritextsökning för att hitta och välja KPI.
 • Beskrivning. Detta är den beskrivningstext som kommer att visas under diagrammet om det valet är aktivt. Texten hämtas från Kolada och kan inte ändras i modulen.
 • Visa könsuppdelad data. Om data finns i Kolada kan du dela upp diagrammet per kön.
 • Visa beskrivning under diagram. Aktivera om du vill visa beskrivningstexten.
 • Visa som karta. Om data finns i Kolada visas diagrammet som en karta.
 • Visa färgade intervaller. Om data är uppdelad i intervaller kan dessa visas med eller utan färg.
 • Vänd ordning på färger. Färgerna för intervallen visas i omvänd ordning.
 • Ändra förklarande texter. Aktivera om du vill ändra de texter som beskriver intervallen.
 • Välj om kommun eller region ska visas. Ange om det är data för kommuner eller regioner som ska visas i diagrammet.

Illustration

Förstora bilden

Inställningar för modul Kolada (Jämför)

Gör så här: Jämför flera-diagram (kräver minst behörighet Webbredaktör)

 1. Lägg till modulen Kolada (Jämför flera) på sidan.
 2. Välj de KPI:er som ska jämföras i diagrammet.
  1. Om du vet koden för respektive KPI anger du det, annars kan du söka fram KPI genom att skriva i sökrutan.
 3. Gör resterande inställningar för hur diagrammet ska se ut och bete sig.
 4. Tryck OK.

Inställningar i modulen

 • Typ av diagram. Välj cirkel-, stapel- och linjediagram.
 • KPI. Gör en fritextsökning för att hitta och välja KPI. För att lägga till fler än två KPI, klicka på knappen + Lägg till.
 • Välj om kommun eller region ska visas. Ange om det är data för kommuner eller regioner som ska visas i diagrammet.
 • Förvalt år. Välj vilket år som default visas som utgångspunkt.
 • Visa könsuppdelad data. Om data finns i Kolada kan du dela upp diagrammet per kön.

Illustration

Förstora bilden

Inställningar för modul Kolada (Jämför flera)

Tänk på

 • Det är den data som finns i Kolada för respektive KPI som avgör vilka inställningar du kan göra. Om ett val inte går att aktivera beror det på att data för valet saknas i Kolada.
 • Data i diagrammet hämtas i realtid från Kolada. Det innebär till exempel att om data ändras i Kolada kommer också det som visas på sidan att ändras. Det kan i sin tur påverka det du skriver på sidan för att förklara vad diagrammet betyder.
 • Ju fler valbara kommuner eller regioner som du tillåter besökaren att välja, desto svårare blir det att läsa och förstå diagrammet. Var därför mycket återhållsam när det gäller detta.
 • Du måste alltid förklara i brödtext vad diagrammet visar.
  • Däremot behöver du inte förklara varje datapunkt, eftersom diagrammet visar värdet när besökaren för muspekaren över datapunkten. Funktionen stöds också av skärmläsare.
 • Om du har frågor om vad vägt respektive ovägt medel betyder: kontakta en statistiker eller dem som förvaltar Kolada.
 • Om du saknar en KPI: kontakta dem som förvaltar Kolada.