Publicerad 16 november 2022

Avancerad steg för steg-guide

Riktlinjer och lathund för funktionen Avancerad steg för steg-guide.

Avancerad steg för steg-guide är ett sätt att presentera ett webbinnehåll bit för bit. Funktionen fungerar för relativt omfattande eller komplexa processbeskrivningar och instruktioner. Besökaren förväntas ta del av innehållet i en viss ordning, men kan navigera fritt mellan olika avsnitt.

Riktlinjer

En Avancerad steg för steg-guide startas med en Hero-knapp på en sida i webbplatsens ordinarie struktur. Guiden presenteras sedan isolerat, det vill säga utan webbplatsens vanliga sidhuvud, huvudmeny och sidfot. Besökaren rör sig mellan guidens olika steg i en intern navigering i maximalt två nivåer.

Sidornas innehåll kan utformas som på en vanlig sida. Var dock återhållsam med utfällbart innehåll.

Sidorna i guiden ska inte indexeras, vilket ställer särskilda krav på SEO av sidan i den ordinarie strukturen som presenterar guiden.

Användningsområden

En Avancerad steg för steg-guide kan användas när det som ska beskrivas är tydligt uppdelat i flera olika steg som bör gås igenom i en viss ordning, och där varje steg består av ett eller flera understeg. Exempel på innehåll som kan dra nytta av funktionen är

 • komplexa processbeskrivningar.
 • komplexa instruktioner.

En Avancerad steg för steg-guide ska behandlas som en egen produkt med ett specifikt syfte. Innehållets karaktär förutsätter att besökaren går igenom det i en viss ordning för att innehållet ska vara begripligt och skapa nytta.

Guiden bör inte användas för enklare processbeskrivningar utan understeg. I de fallen är funktionera Utfällbart innehåll eller Enkel steg för steg-guide troligen bättre alternativ.

Begränsningar

 • Antalet steg i en avancerad steg för steg-guide är rent tekniskt obegränsad. Däremot sätter designen gränser för hur många steg som rent grafiskt är lämpligt att ha med i guiden. Gränsen varierar med hur många tecken namnet på varje steg har.
  • Försök hålla antalet tecken så litet som möjligt i namnen för respektive steg.
  • I navigationen radbryts namnen på stegen om de inte ryms på en rad.
 • Avancerad steg för steg-guide kan bara innehålla två nivåer av steg: huvudsteg och understeg.
  • Jämför med kapitel 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2 och så vidare i ett dokument.
 • Funktionen är visuellt avvikande från vanliga sidor och har inte webbplatsens ordinarie navigering som stöd. Den ska därför bara användas när det tveklöst är bästa alternativet.

Gör så här (kräver lägst behörighet Webbkommunikatör)

Skapa sidorna

Sidorna i en Avancerad steg före steg-guide på skr.se ska placeras i en separat mapp under Tjänster > Specialtjänster.

Samtliga sidor måste använda mallen Stegnavigation. Enklast är att utgå från en kopia av exempelguiden med dess undersidor:

Exempel, Avancerad steg för steg-guide med undersidor

 1. Skapa en ny mapp för den nya guiden.
 2. Gå till länken ovan.
 3. Växla till redigeringsläget.
 4. Kopiera sidan och dessundersidor.
 5. Klistra in den kopierade sidan i mappen.
  • Välj att inkludera alla undersidor när du klistrar in.
 6. Redigera innehållet på sidorna i guiden.
  • Sida i guiden kan ha samma slags innehåll som vanliga sidor.
 7. Sidans namn blir namnet på steget i guiden.
  • Om stegen blir många eller namnen på stegen långa kommer namnen i navigeringen att radbrytas.
 8. Publicera.

Skapa en startsida för guiden

Gör en sida i den ordinarie strukturen där guiden presenteras. Länka till guiden med en Hero-knapp.

Inställningar

Webbplatsens normala sidhuvud och sidfot ska döljas i guiden, detta är också förvalt. För att ändra:

 1. Högerklicka på sidan.
 2. Välj Egenskaper > Metadata > Administratör > Dölj sidhuvud och sidfot.
 3. Ändra metadatavärdet till NEJ om sidhuvud och sidfot ska döljas.

Tänk på

Kontakta alltid en innehållsstrateg innan du börjar planera för att publicera innehåll i form av en Avancerad steg för steg-guide.