Publicerad 22 december 2022

Artiklar, lista

Riktlinjer för listor med länkar till artiklar.

Artikellistningar görs i första hand genom att peka ut ett Sitevision-arkiv där artiklarna är publicerade. Länkar till respektive artikel visas då automatiskt i en lista. Listan ska alltid föregås av en etikett, som beskriver vilken typ av länkar som listan innehåller.

Stäm alltid av önskemål om artikellistningar med en innehållsstrateg. Det är också bara en innehållsstrateg som får skapa och ändra den här typen av listor.

Då listar vi artiklar

  • Artikellistningar används i första hand på nivå 2 och nivå 3 på skr.se.
  • Listning på nivå 3 används när den egentliga ämnesstrukturen börjar en nivå lägre än normalt, till exempel under huvudingången Skola, kultur, fritid.
  • Artikellistningar kan användas längre ner i strukturen om det är ett ämne där det pågår mycket aktivitet. Det kan handla om att nyheter, evenemang, bloggar och så vidare publiceras flera gånger i veckan.
  • En artikellistning är bara relevant om arkivet den kopplas till innehåller en större mängd artiklar. Om arkivet regelbundet bara innehåller 1–2 aktuella artiklar ska inte artikellistning användas.
    • Om du vill länka till enstaka artiklar gör du det i brödtexten – men bara om det är relevant för det jobb som sidan ska göra. Länkar som existerar bara "för säkerhets skull" gör ingen nytta, utan distraherar bara läsaren.

Därför är vi restriktiva med artikellistningar

Regeln om att allt innehåll på webbplatsen ska vara korrekt, aktuellt och relevant gäller alltid, även så kallade ämnessidor (sidor som ger en översikt över ett ämne och innehåller genvägar till särskilt efterfrågat innehåll längre ner i strukturen).

Om ämnet är relativt smalt och aktiviteten är förhållandevis låg tenderar artikellistorna att periodvis vara antingen helt eller delvis tomma eller innehålla länkar till material som är gammalt. De förstör då för besökaren mer än de hjälper.