Publicerad 5 mars 2021

Tabeller, diagram

Riktlinjer för tabeller och diagram.

Tabeller

 • Tabeller får inte användas för design.
 • Tabeller får bara innehålla textdata, inte bilder och andra mediafiler.
 • Tabeller ska alltid ha en tabellbeskrivning (caption) som förklarar vad tabellen visar.
 • I SiteVision ska tabelltypen Standard alltid användas.
 • Sammanfatta gärna tabellen i löpande text direkt efter tabellen.
 • Tabeller med många kolumner bör delas upp i flera tabeller.

Diagram

 • Innehållet i diagram måste alltid förklaras i löpande text i anslutning till diagrammet.
 • Om diagrammet är i form av en bild ska du alltid använda en högupplöst variant, så att besökaren kan förstora det vid behov.
 • Diagram på skr.se och andra SiteVision-webbplatser kan också skapas genom att koppla innhållet i en datakälla direkt till sidan.
  • Diagram kan genereras automatiskt från data i en CSV-fil eller från ett nyckeltal i Kolada.

Kontakta en webbredaktör om du vill veta mer om hur du kan skapa diagram direkt från en datakälla.

Tänk på

Utseendet på diagram måste alltid uppfylla kraven i DOS-lagen vad gäller färger, texter, kontraster och så vidare. Det finns därför inga "SKR-färger" för diagram som ska visas på skärm.