Publicerad 10 maj 2022

Steg för steg-innehåll

Riktlinjer för att presentera innehåll steg för steg på skr.se och andra Sitevision-webbplatser.

På de här sidorna finns riktlinjer för olika sätt att presentera ett innehåll bit för bit. Det kan handla om fördjupande material, beskrivningar av mer eller mindre komplexa processer, och handledningar som guidar besökaren genom ett innehåll steg för steg .

Det finns tre olika alternativ:

  • Utfällbart innehåll, passar för enkla processbeskrivningar, presentation av fördjupning, begreppsförklaringar och enkla handledningar.
  • Avancerad steg för steg-guide, passar mer omfattande eller komplexa processbeskrivningar och instruktioner. Besökaren förväntas ta del av innehållet i en viss ordning, men kan navigera fritt mellan olika avsnitt.
  • Enkel steg för steg-guide, passar för instruktioner och rutinbeskrivningar. Besökaren tar del av innehållet i en viss ordning, men kan backa och avbryta.

Exempel

Skärmdump som visar ett steg i en Avancerad steg för steg-guide.

Avancerad steg för steg-guide är utformad för omfattande innehåll som ska presenteras bit för bit i upp till två nivåer, som en komplex instruktion.

Skärmdump som visar ett steg i Enkel steg för steg-guide.

I en Enkel steg för steg-guide går besökaren steg för steg i en bestämd ordning.

Tänk på

  • Funktionerna har sina särskilda användningsområden. De ska inte användas för att dekorera, pigga upp eller förkorta sidor.
  • Alla tre funktioner har inverkan på innehållets sök- och hittbarhet. De tvingar besökaren till ett eller flera extra klick för att se allt innehåll. Använd därför funktionerna sparsamt, gärna i samråd med innehållsstrateg.