Publicerad 10 maj 2022

Avancerad steg för steg-guide

Riktlinjer för när funktionen Avancerad steg för steg-guide kan vara aktuell att använda på skr.se och andra Sitevision-webbplatser.

Om funktionen

Funktionen Avancerad steg för steg-guide är avsedd för att presentera innehåll där besökaren förväntas ta del av mer omfattande information i en särskild ordning. Till skillnad mot en grupp av sidor på webbplatsen är syftet att besökaren ska gå igenom materialet stegvis istället för att helt fritt navigera mellan de olika sidorna.

Varje steg i en Avancerad steg för steg-guide kan utformas som vilken webbsida som helst, men eftersom stegen hålls ihop i en egen intern navigering (som placeras på en sida på webbplatsen) behöver guiden ha ett innehåll som inte konkurrerar med det som finns i webbplatsens normala menystruktur.

Vid behov kan guiden presenteras i ett eget fönster, men i normalfallet ska den presenteras i webbplatsens vanliga struktur.

Användningsområden

En Avancerad steg för steg-guide kan användas när det som ska beskrivas är tydligt uppdelat i flera olika steg som bör gås igenom i en viss ordning, och där varje steg består av ett eller flera understeg. Några exempel på innehåll som kan dra nytta av funktionen:

 • Komplexa processbeskrivningar
 • Komplexa instruktioner

En steg för steg-guide ska inte användas när besökaren förväntas att fritt hoppa mellan olika delar i ett informationsmaterial. Den ska behandlas som en egen produkt med ett specifikt syfte, där innehållets karaktär kräver att besökaren går igenom det i en viss ordning för att innehållet ska vara begripligt och skapa nytta.

Likaså bör guiden inte användas för enklare och "platta" processbeskrivningar, det vill säga varje processteg inte innehåller understeg. I de fallen är någon av funktionera Utfällbart innehåll eller Enkel steg för steg-guide troligen bättre alternativ.

Begränsningar

 • Antalet steg i en Avancerad steg för steg-guide är rent tekniskt obegränsad. Däremot sätter designen gränser för hur många steg som rent grafiskt är lämpligt att ha med i guiden. Gränsen varierar med hur många tecken namnet på varje steg har.
  • Försök hålla antalet tecken så litet som möjligt i namnen för respektive steg.
  • I navigationen radbryts namnen på stegen om de inte ryms på en rad.
 • Avancerad steg för steg-guide kan bara innehålla två nivåer av steg: huvudsteg och understeg.
  • Jämför med kapitel 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2 och så vidare i ett dokument.
 • Funktionen är visuellt avvikande från vanliga sidor och "krockar" med webbplatsens ordinarie navigering. Den ska därför bara användas när det tveklöst är bästa sättet att presentera ett innehåll på webbplatsen.

Tänk på

Kontakta alltid en innehållsstrateg innan du planerar att publicera innehåll i form av en Avancerad steg för steg-guide.