Publicerad 20 oktober 2021

Rutiner för webbarbetet

Rutiner för vanligt förekommande arbete med SiteVision.

Några enkla rutiner och regler för att ditt arbete i SiteVision ska gå så lätt och felfritt som möjligt:

 1. Utgå från färdiga sidor och komponenter när det är möjligt.
 2. Initiera bara prenumerationsutskick för publicerade sidor.
 3. Ställ frågor i Teams om du får problem med något.
 4. Kontakta webbredaktionen om du behöver göra något som du saknar behörighet till.
 5. Konsultera alltid webbhandboken!

Utgå från färdiga sidor och komponenter

Istället för att börja helt från början när du skapar en sida ska du så långt det är möjligt använda de färdiga sidor, komponenter och siddelar som finns här i webbhandboken. Du hittar komponenterna i anslutning till respektive lathund.

De flesta sidor och artiklar skapar du som vanligt genom att välja "Skapa ny" i vänstermenyn i redigeringsläget. Sedan fyller du på med sidans innehåll och lägger till de komponenter som sidan behöver för att göra sitt jobb. Chansen är stor att det finns en färdig komponent att använda istället för att göra saker från scratch.

Följande sidor och komponenter ska alltid kopieras från webbhandboken istället för att skapas från början:

 • Evenemang (kalenderhändelser). Kopiera artikeln i arkivet.
 • Frågor och svar. Kopiera hela arkivet inklusive artiklar, samt modulen på sidan.
 • Bilder. Kopiera sidans bildmodul som är aktuell.
 • Nyhetsartikel. Kopiera artikeln i arkivet. Gäller ej Presstjänsten.
 • Lärande exempel. Kopiera artikeln i arkivet.
 • Utfällbart innehåll. Kopiera layouten med det utfällbara innehållet.

Initiera bara prenumerationsutskick för publicerade sidor

Det är bara publicerade sidor som ska initieras för utskick. Om utskick görs med länkar till opublicerade sidor kommer prenumeranterna att få felmeddelande om att sidan inte finns när de klickar på länken.Var också återhållsam med att initiera prenumerationsutskick. Utnyttja bara funktionen när du har gjort stora och viktiga ändringar på skr.se. Annars urholkas värdet av tjänsten och SKR uppfattas som oseriösa.

Ställ frågor i Teams om du får problem med något

I Teams > SKR Webbkommunikation > SiteVision finns kanalen för oss som jobbar i SiteVision. Tveka inte att utnyttja den kollektiva kunskapen om SiteVision-arbetet, så ställ dina frågor där!

Kontakta webbredaktionen om du behöver göra något du saknar behörighet till

Som ett led i att effektivisera webbarbetet på SKR pågår en översyn av behörighetsstrukturen i SiteVision. Om du ställs inför en publiceringsuppgift som du inte har behörighet att utföra, skickar du ett mejl till webbredaktionen.

webbredaktionen@skr.se

Konsultera alltid webbhandboken

I webbhandboken finns de grundläggande riktlinjer som SKR ska förhålla sig till när det gäller webbkommunikation. Här samlar vi också sådant som rör arbetet i SKR:s SiteVision-mallar - men som inte handlar om grundläggande arbetsmoment i verktyget. Till det senare hänvisas du till den inbyggda hjälpfunktionen i SiteVision.

Saknar du något i webbhandboken kontaktar du webbredaktionen.

webbredaktionen@skr.se