Publicerad 27 april 2022

Rubriker

Riktlinjer för sidrubriker, mellanrubriker och menyrubriker (sidnamn).

Allmänt

 • Rubriker ska alltid ha det viktigaste ordet så tidigt som möjligt i meningen.
 • Rubriker ska sammanfatta det som är viktigast i det som följer efter rubriken.
 • Undvik frågetecken, utropstecken eller kolon i rubriker.
 • Du får inte använda fet eller kursiv stil i rubriker.
 • Fet brödtext får inte användas för att efterlikna en rubrik.

Tips

Skriv "Därför är det så här" istället för "Varför är det så här?".

Sidrubrik

Sidrubriken ska sammanfatta det viktigaste på sidan. Det är den som syns i sökfunktionens träfflista.

 • Helst en rad text, max två. Det motsvarar cirka 35 tecken respektive cirka 70 tecken, inklusive blanksteg.
 • Sidrubriken behöver inte vara identisk med sidans namn, men de ska vara så lika som möjligt.
 • Sidrubrikens format ska vara Sidrubrik. Formatet får inte användas till något annat än just sidrubriken.
 • Formuleringen av sidrubriken ska vara unik så långt det är möjligt, för att göra sökfunktionen så användbar som möjligt.
 • Sidrubriken ska kunna stå för sig själv, det vill säga besökaren ska inte behöva titta i sidans meny för att förstå vad sidan handlar om eller i vilken kontext den förekommer.

Mellanrubriker i brödtext

Mellanrubriker används för att dela upp en längre text i mindre delar. Rätt använda gör mellanrubriker sidan mer överskådlig och lättläst. Mellanrubriken ska sammanfatta det viktigaste i den text som följer.

 • Mellanrubriken ska helst rymmas på en rad, vilket motsvarar cirka 46 tecken inklusive blanksteg för Rubrik 2.
  • I undantagsfall kan mellanrubriken vara två rader. Det motsvarar cirka 90 tecken inklusive blanksteg för Rubrik 2.
  • Rubrik 3 och Rubrik 4 är mindre i storlek och kan därför innehålla fler tecken. Dock gäller fortfarande huvudregeln om att rubriken ska rymmas på en rad.
 • Du kan ha en mellanrubrik direkt under ingressen om det krävs för att undvika intetsägande text som utfyllnad före första mellanrubriken. Den måste då ha formatet Rubrik 2.
 • Mellanrubrikerna måste följa en hierarkisk logik: Rubrik 3 måste föregås av en Rubrik 2 och Rubrik 4 måste föregås av en Rubrik 3.
  • Du kan alltså inte ha till exempel en Rubrik 4 efter en Rubrik 2.

Tips

Använd mellanrubriker om brödtexten överstiger 15-20 rader text.

Menyrubrik (sidnamn)

Sidans namn är inte samma sak som sidans rubrik. I menyerna är det sidans namn som visas, medan det i till exempel webbplatsens sökfunktion är sidans rubrik som syns.

Om en sida ska synas i menyn gäller detta:

 • Sidnamnet ska rymmas på helst en rad (35 tecken), max två rader (70 tecken). Blanksteg räknas som ett tecken.
 • Använd inte egennamn eller uttryck som är för specialiserade.
 • Undvik "småord" och ersätt dem istället med kommatecken.
  • Exempelvis "Trygghet, säkerhet" istället för ""Trygghet och säkerhet".
 • Sidnamn och sidrubrik ska vara så lika varandra som möjligt för att underlätta för besökare som använder menyerna för att hitta på webbplatsen.

Sidnamn för artiklar

För artiklar är alltid sidnamnet samma som sidrubriken, föregånget av datumet för artikelns skapande. Artiklars sidnamn syns aldrig i menyerna.