Publicerad 6 april 2022

Ingresser

Riktlinjer för ingresser.

Alla sidor bör innehålla en ingress. Det är oftast ingressen som visas som textutdrag i till exempel Googles sökfunktion.

För ingresser gäller:

  • Ingressen bör innehålla max 156 tecken inklusive blanksteg.
  • Ingressens format ska vara Ingress. Formatet får bara användas i just ingresser.
  • Ingresser skrivs alltid utan styckebrytning.
  • Du får inte använda fet eller kursiv stil i ingressen.
  • Ingressen ska sammanfatta sidans viktigaste innehåll.
  • Lägg alltid det viktigaste så tidigt som möjligt i ingressen.