Publicerad 25 oktober 2022

Prenumerationsutskick

Riktlinjer för prenumerationsutskick.

På skr.se finns en funktion för att prenumerera på information om nytt och ändrat innehåll på webbplatsen. Prenumeranten väljer själv typ av innehåll, ämnesområde och hur ofta hen vill ha automatiska utskick om ändringar på webbplatsen.

Användningsområde

Prenumerationsutskick används när prenumeranterna ska uppmärksammas på att det finns nytt eller väsentligt ändrat innehåll. En särskild notistext skapas till den nya eller ändrade sidan, och infogas i prenumerationsutskicket.

Ett prenumerationsutskick kan innehålla flera notiser om sidor och artiklar inom olika ämnesområden eller av olika typ. Vad utskicket innehåller beror på prenumerantens egna val.

Notifiera, köa

Att skapa prenumerationsutskick kallas ibland för "att notifieria" eller "att köa" en sida eller artikel.

När göra prenumerationsutskick?

Vissa typer av innehåll ska prenumeranter alltid få notis om:

  • Blogginlägg
  • Publikationer
  • Evenemang
  • Cirkulär
  • Poddavsnitt
  • Lärande exempel
  • Nyheter och debattartiklar i pressrummet

För övrigt används funktionen vid väsentliga förändringar av webbinnehållet, stora revideringar och rättelser av allvarliga fel och misstag. Nya sidor notifieras också när de bedöms vara tillräckligt viktiga.

Viktigt: Undvik flera utskick om samma sak

Prenumeranterna vill inte ha flera utskick om samma sak. De vill inte heller ha utskick med flera notiser om samma sak. Därför är det viktigt att vara återhållsam och att tänka strategiskt. Om exempelvis en lokal nyhet handlar om något som ändå kommer notifieras (evenemang, cirkulär, nyhet i pressrummet, etc.) så ska den lokala nyheten med största sannolikhet inte notifieras.

Notistext till prenumerationsutskick

När ett prenumerationsutskick initieras skapas en notistext som består av sidans rubrik och en del av ingressen. Redaktören kan sedan anpassa texten för att den ska fungera för mottagarna av prenumerationsutskicket.

För cirkulär finns strikta instruktioner om hur notistexten ska utformas. För andra innehållstyper, se listan med produkter ovan, ska rubriken kompletteras enligt ett särskilt schema. Se respektive lathund.

Läs vidare