Publicerad 25 februari 2022

Nyheter

Nyheter på webbplatsen kan skapas när man vill lyfta ett aktuellt ämne där innehållet har en kortare livslängd än en vanlig innehållssida.

Tänk på att en nyhet ska vara just en nyhet, det vill säga aktuell infromation här och nu. Om informationen behöver finnas tillgänglig över en längre period för webbplatsens besökare passar informationen bättre på en innehållssida.

Nyheter ska avpubliceras efter sex månader (som längst). I samband med publiceringen kan redaktören ange datum för automatisk avpublicering.

Andra riktlinjer kan gälla för nyheter som SKR:s presstjänst publicerar.

Lathund nyhetsartikel

Riktlinjer för rubrik, ingress, brödtext

Läs vidare