Publicerad 17 augusti 2021

Webbadresser, alias

Riktlinjer för webbadresser och alias.

  • Webbplatser där SKR är ensam eller huvudsaklig avsändare ska ha adresser enligt formatet skr.se/webbplatsnamn.
  • I vissa fall kan adresser enligt ovanstående format leda till en enskild sida på skr.se. Detta kallas då för ett alias.
    • Huvudregeln är att SKR inte använder alias för adresser till enskilda sidor.
    • Undantag görs bara för generella sidor som är av central betydelse för SKR. Till exempel leder skr.se/press till pressingången på skr.se.
  • KO beslutar om vilka alias som kan användas.

Tips

  • Om du kommunicerar i analoga kanaler, till exempel tryckta produkter, ska du alltid hänvisa till webbplatsens startsida. Ange aldrig en webbsidas fullständiga adress.
  • Om du kommunicerar i digitala kanaler, till exempel nyhetsbrev, ska du alltid använda webbsidans fullständiga adress. Jobba på att skriva bra länktexter!

Läs vidare