Publicerad 4 juni 2021

Navigering

Riktlinjer för navigering från innehållsytan på sidor.

Navigering inom ett ämne på webbplatsen sker företrädesvis via webbplatsens undermenyer. Relevanta sidor längre ner i strukturen kan lyftas genom att länka till dem via puffar eller relaterad information på andra sidor, men i första hand förlitar vi oss på webbplatsens menyer för att navigera.

Riktlinjer

  • Länkar som är synliga i en sidas undermeny ska normalt inte finnas även i innehållsytan. Det är alltså inte tillåtet att "dubblera" en undermeny genom att lägga den någon annanstans på sidan.
    • I undantagsfall kan ett litet urval av undermenylänkar finnas i innehållsytan, men diskutera då först denna lösning med en huvudredaktör.
  • Så långt det är möjligt ska informationssidor läggas i den vanliga sidstrukturen – och därmed synas i ämnets undermenyer.
    • I vissa fall kan det vara motiverat att dölja undersidor i menyn. Dessa sidor länkas då till från innehållsytan på en annan sida.
  • Vanliga informationssidor får inte placeras som artiklar i ett arkiv (för att sedan listas på en sida som en slags alternativ navigering). Om du behöver navigera till andra innehållssidor från innehållsytan gör du det via manuella länkar.