Publicerad 8 mars 2022

Menyer

Riktlinjer för menyer och menyrubriker på en webbplats.

Allmänt

 • Upp till 8, max 10 menyrubriker per menynivå. Fler än så och det blir svårt för besökaren att navigera på webbplatsen.
  • Kontakta en webbkommunikatör om du har svårt att hålla nere antalet menyrubriker. Ämnet kan till exempel behöva struktureras på ett annat sätt än du först tänkt.
 • Menyerna sorteras normalt i bokstavsordning på hela webbplatsen.
  • I de fall då det försvårar för besökaren att sortera menyn i bokstavsordning kan du sortera på annat sätt, men sorteringen får inte upplevas som slumpmässig eller ologisk.
  • Det är inte sorteringen som avgör om innehållet går att hitta till eller inte, det är vilka rubriker som finns i menyerna.

Namngivning

Tydliga menyrubriker hjälper besökaren att hitta rätt. En felaktigt namngiven eller svårbegriplig rubrik kan göra att besökaren ger upp och lämnar webbplatsen utan att ha fått hjälp. Varje rubrik måste också vara tydligt avgränsad, så besökaren inte behöver välja mellan två eller flera som heter nästan likadant.

I SiteVision är menyrubriken alltid samma som sidans namn. Följande gäller:

 • Menyrubriken ska vara helst 1 rad (38 tecken) och max 2 rader (75 tecken). Detta gäller oavsett nivå i menyn. Blanksteg räknas som ett tecken.
 • Menyrubriken och sidrubriken ska vara så lika varandra som möjligt.
  • Sidrubriken kan ofta tillåta sig att vara lite längre, medan menyrubriken ska hållas så kort som möjligt.
 • Menyrubriken ska gärna vara unik, men det är inte ett krav.
  • Däremot ska sidrubriken vara unik.
 • Använd inte egennamn, projektnamn, innehållstyp och så vidare som menyrubrik.
  • Om egennamnet är väletablerat och underlättar för våra medlemmar att förstå vad sidan handlar om kan det användas i menyrubriken. Då ska det kompletteras med en beskrivande text som ger mer förklaring till vad sidan handlar om. Exempel: ”Matematik, PISA 2015".
 • Ordet som bär den viktigaste betydelsen ska stå först. Exempel: "Brand, sotning".

Exempel


Exempel på hur menyrubriker ska skrivas
Skriv så här:Skriv inte:
Klimat, sårbarhetKlimatanpassning i den fysiska planeringen
Stadsutveckling, hållbarHållbar stadsutveckling
Mänskliga rättigheter, barnMänskliga rättigheter och barnets rättigheter
Regioner, bildaBilda slagkraftiga regioner
Folkomröstningar, folkinitiativLagar om folkomröstningar och folkinitiativ
Internationellt arbete, verktyg, ordlistorVerktyg - stöd i ditt internationella arbete
Avhopp gymnasiet, Plug InPlug In, färre gymnasieavbrott