Publicerad 31 maj 2021

Menyer, navigering, webbadresser

Riktlinjer för menyer, navigering och adresser till webbsidor.

På sidorna beskrivs hur SKR arbetar med menyer och navigering på en webbplats, samt webbadresser till både hela webbplatser och enskilda sidor. Riktlinjerna för menyer och navigering rör framför allt undermenyerna inom respektive huvudområde och ämne på webbplatsen.