Publicerad 14 juni 2021

Länkar, länktexter

Riktlinjer för länkar och länktexter.

Placering av länkar

 • Länkar ska placeras så tidigt som möjligt på sidan. Det gäller särskilt om länken uppmanar till en handling, till exempel att anmäla sig till ett seminarium.
 • Länkar ska placeras direkt efter det textstycke som handlar om det som länken leder till.
 • Har du flera länkar som handlar om samma sak ska du placera dem tillsammans. De ska läggas direkt efter det textstycke som handlar om det som länkarna leder till.
  • Varje länk läggs som eget stycke (normal radbrytning), inte direkt ovanpå varandra (tvingad radbrytning). Detta på grund av tillgänglighetsskäl.
 • Länkar som handlar om olika saker ska inte placeras tillsammans. Försök istället att dela upp dem, till exempel med korta inledande texter eller mellanrubriker.
 • Länkar får inte göras i form av punktlistor.
 • Undvik att upprepa länkar i innehållsytan som redan syns i sidans undermeny, eftersom detta kan skapa osäkerhet om länkarna leder till samma ställe eller inte.

Tips (Hero-knappar)

Om huvudsyftet med sidan är att besökaren ska klicka på en länk kan man använda en så kallad Hero-knapp. Det är en särskild länktyp som är utformad för att dra blickarna till sig.

Exempel på när en Hero-knapp kan användas är anmälan till ett seminarium, ladda ner ett avtal, starta en prenumeration och liknande aktiva handlingar.

 • Hero-knappen ska inte användas slentrianmässigt för att länka till andra sidor på webbplatsen.
 • Det får bara finnas en Hero-knapp på en sida.
 • Hero-knappen ska alltid ha en ikon. Rådfråga din huvudredaktör innan du väljer ikon, så det blir konsekvent över hela webbplatsen.

Länktexter

 • Skriv det viktigaste så tidigt som möjligt i länktexten.
 • Länkar ska kunna läsas som separata enheter. Man ska inte behöva läsa omgivande text för att förstå vad länken handlar om eller vad som händer när man klickar på den.
 • Länkar som är mer än en rad är svåra att läsa. Det är bra att den är kort men viktigare är att den är begriplig och överensstämmer i stora drag med rubriken på sidan eller filen du länkar till.
 • Du får inte använda länktexter av typen ”Läs mer”, ”Klicka här”, ”Hela nyheten”, "Ladda ner" och så vidare. Det måste alltid framgå av länktexten vad länken handlar om.
 • Inled inte en länktext med ”Gå till …”, ”Länk till …”, ”Ladda ner rapporten …” eller liknande om du inte absolut måste för att det ska bli begripligt.
 • Ange inte i länktexten att det är en webbplats som du länkar till, besökaren är ju redan på webben. Skriv alltså inte ”Socialstyrelsens webbplats” utan bara ”Socialstyrelsen”.
 • Om du har flera länkar på samma sida som leder till olika sidor/dokument får du inte använda samma länktext för länkarna. Finns det inte några alternativ till att använda samma länktext till olika länkar ska du ange alternativa texter till länkarna (se nedan).
 • Om du upprepar länkar i innehållsytan som redan syns i sidans undermeny måste länktexterna vara identiska.
  • Det är bara i undantagsfall som länkar som syns i sidans undermeny får upprepas i innehållsytan.

Tips

Skriv "Prenumerera på nyhetsbrevet xyz" istället för "Starta prenumeration på nyhetsbrevet xyz".

Alternativa texter till länkar

 • Om länktexten redan är beskrivande ska du inte använda alternativ text, eftersom besökare med skärmläsare då riskerar att få texten uppläst två gånger.
  • Du får inte använda samma länktext för flera olika länkar på en sida.
 • En alternativ text bör inte vara längre än 50-60 tecken. Det är inte en ersättning för länkar av typen ”Läs mer” och ska endast användas då länktexten inte går att göra självförklarande på något annat sätt.

Webbadresser och e-postadresser

 • Skriv inte ut adresser till webbsidor i länktexten. En besökare kan kopiera adressen genom att högerklicka på själva länken.
  • Undantag görs om du har en lista med adresser till flera webbplatser. Då är det troligen lättare för besökaren att kopiera adresserna om du skriver ut dem i länktexten.
 • I de flesta fall kan webbadresser förkortas så att du kan utelämna ”www”, men inte alltid. Du måste alltid prova en adress innan du använder den som länkmål eller länktext.
 • Du ska alltid skriva ut hela e-postadressen i länktexten, så att adressen enkelt kan kopieras av besökaren.

Länkar till innehåll på annat språk

Om du länkar till innehåll som finns på andra språk än svenska ska du skapa en länk för varje språk och skriva länktexten på det språket.

Länkar till webbsidor

 • Länkar till webbplatser ska alltid öppnas i samma fönster.
 • Vissa webbsidor kan öppnas i nytt fönster:
  • Webbsidor som inte ger besökaren möjligheten att använda webbläsarens bakåtknapp på ett normalt sätt.
  • Webbsidor som inte har någon egen navigering.
 • Om länken öppnar ett nytt fönster måste du alltid ange detta i länktexten.

Länkar till dokument

 • Dokument ska alltid öppnas i samma fönster.
 • Ange vilken typ av dokument som du länkar till.
  • Använd företrädesvis PDF som dokumentformat, och bara i undantagsfall andra format. Det är inte säkert att ett dokument som du själv kan öppna och läsa är läsbart för besökaren.
 • Om dokumentet är större än 1 MB ska du ange filstorleken i länktexten.

Länkar till video och ljudpoddar

 • Video ska om möjligt bäddas in på webbsidan och bara i undantagsfall länkas direkt till.
  • Om du måste länka direkt till videon ska den alltid öppnas i samma fönster.
 • Ljudpoddar ska inte bäddas in på webbsidan, utan länkas alltid direkt till. Länken öppnas alltid i samma fönster.
 • Ange alltid vad som krävs för att ta del av en video eller ljudpodd i omedelbar anslutning till innehållet eller länken.

Länkade bilder

 • Textlänkar får inte ersättas med länkade bilder.
 • Bilder ska inte vara länkade.
  • Undantaget är webbplatsens logotyp, som alltid ska leda till webbplatsens indexsida.

Ankarlänkar

Ankarlänkar är länkar som används för att navigera till en särskild del av en sida.

 • Ankarlänkar används bara i undantagsfall.
 • Istället för att använda ankarlänkar kan du dela upp innehållet på flera sidor och länka mellan dem istället. Det blir mycket bättre för besökaren.