Publicerad 21 november 2022

Länka direkt till sökresultat

Riktlinjer för att länka direkt till ett resultat av en sökning i en av skr.se:s tjänster.

För att skapa länkar direkt till sökresultat krävs behörigheten Administratör.

Det finns möjlighet att skapa länkar till en sökresultatsida i någon av de delar av skr.se som har en separat sökfunktion:

 • Cirkulär
 • Evenemang
 • Lärande exempel
 • Rapporter och skrifter
 • Styrelsens handlingar och beslut

Länken kan sedan användas för att skapa interna refererenser till utsökningar, till exempel en förteckning över alla cirkulär inom en viss kategori (ämne) eller alla cirkulär från ett visst år inom ett visst verksamhetsområde.

Länken till utsökningen måste skapas och hanteras enligt en specifik rutin för att inte störa webbplatsens statistik.

Användningsområde

Genom att använda länkar direkt till sökresultat tas besökaren tas till källan, det vill säga till tjänsten eller produkten. Där har hen sedan möjlighet att vid behov förfina och ändra sin sökning.

Att länka direkt till sökresultat fungerar bra ihop med artikellistningar, se exempel nedan.

Begränsningar, rekommendationer

Du kan skapa länkar till sökresultat med kombinationer av alla tillgängliga typer av filter:

 • Verksamhetsområde
 • Ämne
 • samt, beroende på typ av innehåll, något av följande:
  • Typ av evenemang (Evenemang)
  • Årtal (Cirkulär)
  • Exempel från (Lärande exempel)
  • Format och Serie (Rapporter och skrifter)
  • Typ av handling och Organisation (Styrelsens handlingar och beslut)

Exempel

I exemplet nedan leder länken under artikellistningen till söksidan för alla cirkulär. Filtret Verksamhetsområde är inställt på Ekonomi, så att besökaren kommer direkt till ett fördefinierat urval av cirkulären.

Skärmdump som visar Se alla-länk under en artikellistning.

Länken under artikellistningen går till söksidan för alla cirkulär, och "har med sig" de filter som valdes när länken skapades.

Skärmdump som visar sökresultatlistan.

När besökaren klickar på länken kommer hen till ett urval sökträffar, och kan vid behov förfina sin sökning vidare.