Publicerad 28 mars 2022

Kontaktuppgifter

Riktlinjer för kontaktuppgifter på sidor.

 • Alla sidor ska innehålla ett kontaktformulär där besökaren kan kontakta SKR.
  • Normalt leder formuläret till SKR:s kontaktcenter, men i vissa fall kan det krävas en annan mottagare av formuläret. Prata med en webbkommunikatör ifall en sida behöver ett anpassat kontaktformulär.
 • Sidor får bara i undantagsfall innehålla direktnummer och e-postadresser till personer på SKR.
  • För att säkerställa att besökaren alltid ska få ett snabbt svar är SKR:s kontaktcenter den primära kontaktytan från SKR:s webbplatser.
 • Sidor kan innehålla kontaktuppgifter till personer och organisationer utanför SKR.
  • Publicera aldrig kontaktuppgifter utan att du har tillstånd till det från berörda parter.
  • Personuppgifter på webbplatser faller under GDPR. Ta alltid reda på vad det innebär för just din publicering innan du lägger ut kontaktinformation på sidan.

Tänk på

På skr.se ska information om vem som är ansvarig för innehållet på en sida pekas ut i metadata på varje sida.