Publicerad 20 oktober 2021

Hero-knapp

Riktlinjer för hur vi använder så kallade Hero-knappar på skr.se och andra webbplatser.

En Hero-knapp används för att framhäva en länk som är central för att sidans syfte ska kunna uppnås. Det kan till exempel vara att besökaren uppmanas att ladda ner en rapport eller anmäla sig till ett evenemang.

Det får bara finnas en Hero-knapp på varje sida.

Då ska en Hero-knapp användas

Hero-knapp används i första hand för konverteringar. Följande är exempel på det:

  • Länkar till anmälningar
  • Länkar till rapporter
  • Länkar till evenemang
  • Länkar till webbsändningar

Det går att använda Hero-knappar för andra typer av länkar, men de ska användas sparsamt eftersom de drar mycket uppmärksamhet till sig och tar bort fokus från annat innehåll på sidan. Om statistiken visar att en länk på sidan är helt dominerande kan en Hero-knapp vara aktuell, men det räcker alltså inte att länken är den som ligger överst på sidan.

Länktext

En länktext i en Hero-knapp bör vara korta uppmaningar, till exempel "Anmäl dig", "Ladda ner", "Läs rapporten". Detta för att uppmuntra till konvertering. Det behöver dock framgå av sammanhanget vad som händer när besökaren klickar på knappen, eftersom så korta länktexter oftast inte kan stå för sig själva.

Ikon

Ikonen i en Hero-knapp ska ha en tydlig koppling till det som besökaren uppmanas att göra.

Hero-knappar på skr.se

På skr.se använder vi normalt bara ett bestämt urval av Hero-knappar. På andra SiteVision-webbplatser kan varianter förekomma.

I lathunden för Hero-knappar hittar du den grunduppsättning av knappar som används på skr.se.

Lathund: Hero-knapp, skapa

Tänk på

Alla har inte behörighet att skapa Hero-knappar. Kontakta din huvudredaktör om en sida behöver ha en Hero-knapp.