Publicerad 10 december 2021

Frågor och svar, utfällbart innehåll

Riktlinjer för frågor och svar-funktion och utfällbart innehåll.

Frågor och svar-funktionen och ufällbart innehåll har vissa likheter men har olika syften och ska därför användas på olika sätt. På de här sidorna beskrivs riktlinjerna för respektive funktion. I korthet:

 • Frågor och svar används enbart för innehåll där svar på vanligt förekommande frågor ges. Det får inte användas för till exempel processbeskrivningar eller för att göra en lång sida "kortare".
 • Utfällbart innehåll används enbart för innehåll som kan läsas fristående, men som ändå har med sidans övergripande innehåll att göra. Exempel på detta är fördjupningar inom ett ämne som inte är absolut nödvändiga för att sidan ska göra sitt jobb. Det får inte användas för att göra en lång sida "kortare".

Tänk på

 • Båda funktionerna tvingar besökaren till ett extra klick för att se innehåll på sidan.
 • Om sidan innehåller många frågor och svar eller rubriker med utfällbart innehåll kan webbplasens sökfunktion försvåra för besökaren att hitta rätt innehåll.
  • När besökaren kommer till sidan via webbplatsens sökfunktion syns inte det innehåll sökningen har gett träff på.
  • Besökaren tvingas alltså att klicka på en eller flera rubriker innan det eftersökta innehållet visas.

Använd därför funktionerna mycket sparsamt!

Frågor och svar

 • Frågor och svar-funktionen används bara för att besvara vanliga frågor inom ett ämne.
 • Rubriken ska alltid formuleras som en fråga.
 • Frågan ska vara helst en maximalt två rader lång. Det motsvarar 50-100 tecken, inklusive mellanslag, på en normalstor skärm.
  • Tänk på att raderna på en mobilskärm är mycket kortare! Håll därför antalet tecken nere till ett minimum.

Utfällbart innehåll

 • Det måste alltid framgå tydligt av rubriken vad som finns i det utfällbara innehållet.
 • Utfällbart innehåll kan användas när varje del av innehållet är för litet för att motivera en egen sida.
  • Det utfällbara innehållet måste ingå i en kontext, det vill säga sidan som helhet ska fortfarande handla om samma sak som det utfällbara innehållet.
 • Utfällbart innehåll får inte användas för dekorativa ändamål, det vill säga göra en lång sida "kortare".
 • Utfällbart innehåll ska användas mycket sparsamt, eftersom det försämrar sidans sökbarhet.
 • Exempel på när utfällbart innehåll kan vara lämpligt att använda:
  • Enkla processbeskrivningar
  • Fördjupningsmaterial
  • Begreppsförklaringar
  • Förteckningar
  • Handledningar