Publicerad 9 februari 2022

Frågor och svar

Riktlinjer för frågor och svar-funktionen.

Frågor och svar-funktionen har vissa likheter med utfällbart innehåll, men olika syften och funktionerna ska därför användas på olika sätt. På de här sidorna beskrivs riktlinjerna för Frågor och svar.

Om funktionen

Frågor och svar används för innehåll där svar på vanligt förekommande frågor ges. Funktionen får inte användas för till exempel processbeskrivningar eller för att göra en lång sida kortare.

Användningsområde

Frågor och svar-funktionen har bara ett anvädningsområde: att besvara vanliga frågor inom ett ämne.

  • Rubriken ska alltid formuleras som en fråga.
  • Frågan ska vara mycket kort, helst bara en rad, maximalt två. En rad motsvarar cirka 50 tecken inklusive mellanslag på en normalstor skärm.
    • Tänk på att raderna på en mobilskärm är mycket kortare! Håll därför antalet tecken nere till ett minimum.

Begränsningar

  • Frågor och svar får inte användas för dekorativa ändamål, det vill säga för att göra en lång sida kortare.
  • Funktionen påverkar sidans sökbarhet negativt. När besökaren kommer till sidan via webbplatsens sökfunktion syns inte det innehåll sökningen har gett träff på – det fälls inte ut. Besökaren tvingas att klicka på en eller flera rubriker innan det eftersökta innehållet visas.

Tänk på

Funktionen tvingar besökaren till ett extra klick för att se innehåll på sidan. Använd därför funktionen mycket sparsamt.

Läs vidare