Publicerad 4 december 2020

Färger, webbdesign

Riktlinjer för hur webbplatser och webbsidor ska se ut om SKR är avsändare.

Webbplatser där SKR är avsändare ska ha ett utseende som skapar igenkänning. Riktlinjer för det finns beskrivet på en särskild webbplats.

SKR:s grafiska profil på webben