Publicerad 17 september 2021

Evenemang, kalenderhändelse

Riktlinjer för evenemang och kalenderhändelser.

Allmänt

 • Bara evenemang som SKR är huvud- eller medarrangör till publiceras i "Evenemangskalendern" på skr.se. Vi gör inte reklam för andras arrangemang.
  • Om andras evenemang ska lyftas fram kan detta göras under det aktuella ämnet på webbplatsen.
 • Du ska alltid ange en kontaktperson från SKR som kan svara på frågor om evenemanget.
 • Kalendern innehåller bara aktuella evenemang. Genomförda evenemang tas bort efter slutdatum.
  • Om dokumentation från evenemanget ska publiceras efteråt görs detta normalt i den ursprungliga kalenderhändelsen, som då flyttas till en särskild del av kalendern.
 • Inställda evenemang behandlas som vanliga kalenderhändelser och tas bort efter evenemangets ursprungliga slutdatum.
 • Om evenemanget flyttas till ett annat datum återanvänds den ursprungliga kalenderhändelsen istället för att skapa en ny.
 • Programmet för evenemanget ska alltid finnas i kalenderhändelsen.
  • Bifoga inte programmet och/eller hela inbjudan som en fil. All relevant information ska finnas direkt i kalenderhändelsen.

Tänk på

Riktlinjerna för text, bild, länkar och så vidare gäller även för evenemang och kalenderhändelser. Tillägg och undantag beskrivs nedan.

Särskilda riktlinjer för evenemang

Sidrubrik

 • Ange evenemangets namn som sidrubrik.
 • Om evenemanget är återkommande men hålls på olika orter, anger du orten inom parentes sist i rubriken.

Ingress

Ingressen ska beskriva vad evenemanget handlar om och varför man ska anmäla sig till det.

Startdatum och slutdatum

Om det inte finns en start- respektive sluttid för evenemanget sätts metadatat "Visa endast datum" till "Ja".

Plats

 • Bara lokal och adress för evenemanget ska anges som Plats.
  • Orten anges som separat metadata.
 • Platsen för helt digitala evenemang anges alltid som "Online".
  • Delvis digitala evenemang anges genom att lokal och adress sätts som Plats, medan den digitala delen anges via metadatat Webbsänds.

Brödtext

 • Ange evenemangets program med tider, programpunkter och föreläsare om det finns.
  • Finns det kursledare eller liknande ska du ange detta. Det görs genom att du länkar in en särskild sida som innehåller personens namn, titel och bild.
 • Om du behöver specificera målgruppen för evenemanget mer än vad den fasta listan med målgrupper kan erbjuda, gör du detta i brödtexten.
  • En fast lista med målgrupper är under uppbyggnad. Tills vidare anges målgrupperna i brödtexten enligt mallen.

Anmälningslänk

 • Anmälningslänkar ska normalt leda till SKR:s system för kurs- och konferenshantering.
  • I undantagsfall kan anmälningslänken leda till ett särskilt formulär som skickar e-post till en mottagare på SKR. Kontakta en webbredaktör om detta behov finns.

Kontaktinformation

Kalenderhändelsen ska ha ett kontaktformulär som leder till SKR:s kontaktcenter.

Information som sätts via metadata

Central information om evenemanget skapas som metadata. Tänk särskilt på:

 • Om det inte finns en start- respektive sluttid för evenemanget sätts metadatat "Visa endast datum" till "Ja".
 • Bara lokal och adress för evenemanget ska anges som Plats.
 • Platsen för helt digitala evenemang, oavsett om de är tidssatta eller inte, anges alltid som "Online".