Publicerad 9 maj 2022

Evenemang, kalenderhändelse

Riktlinjer för evenemang och kalenderhändelser.

Allmänt

 • Bara evenemang som SKR är huvud- eller medarrangör till publiceras i "Evenemangskalendern" på skr.se. Vi gör inte reklam för andras arrangemang.
  • Om andras evenemang ska lyftas fram kan detta göras under det aktuella ämnet på webbplatsen.
 • Du ska alltid ange en innehållsansvarig.
 • Kalendern innehåller bara aktuella evenemang. Genomförda evenemang tas bort efter slutdatum.
 • Inställda evenemang behandlas som vanliga kalenderhändelser och tas bort efter evenemangets ursprungliga slutdatum, men status ändras från Öppen till Inställt.
 • Om evenemanget flyttas till ett annat datum återanvänds den ursprungliga kalenderhändelsen istället för att skapa en ny.
 • Programmet för evenemanget ska alltid finnas i kalenderhändelsen.
  • Bifoga inte programmet och/eller hela inbjudan som en fil. All relevant information ska finnas direkt i kalenderhändelsen.
 • Om ett evenemang pågår under en längre period men anmälan stängs vid första tillfället, så räcker det med en evenemangssida. Sidan tas bort i samband med att anmälan stängs.
 • Om ett evenemang pågår under en längre period och innehåller flera olika tillfällen med seperat anmälan för varje tillfälle, då ska du skapa en evenemangssida per tillfälle. Gör länkar mellan respektive evenemangssida.

Tänk på

Riktlinjerna för text, bild, länkar och så vidare gäller även för evenemang och kalenderhändelser. Tillägg och undantag beskrivs nedan.

Särskilda riktlinjer för evenemang

Sidrubrik

 • Ange evenemangets namn som sidrubrik.
 • Om evenemanget är återkommande men hålls på olika orter, anger du orten inom parentes sist i rubriken.

Ingress

Ingressen ska beskriva vad evenemanget handlar om och varför man ska anmäla sig till det.

Startdatum och slutdatum

Om det inte finns en start- respektive sluttid för evenemanget sätts metadatat "Visa endast datum" till "Ja".

Plats

Fysiskt / på plats

Flera deltagare på samma plats. Hög grad av delaktighet. Ort samt lokal/konferensanläggning ska alltid anges

Exempel Plats: Hornsgatan 20, Runda rummet plan 12

Exempel Ort: Stockholm

Digitalt

Hög grad av delaktighet där deltagarna deltar med egen dator uppkopplade med ljud och bild. Ange gärna vilken teknik som används samt hur deltagaren kan interagera med deltagare och medverkande.

Exempel: Digitalt, Zoom

Webbsänds

Låg eller ingen delaktighet. Lite som en tv-sändning. Deltagaren kan i vissa fall ställa frågor via en chatt.

Exempel: Webbsänds

Brödtext

 • Ange evenemangets program med tider, programpunkter och föreläsare om det finns.
  • Finns det kursledare eller liknande ska du ange detta. Det görs genom att du länkar in en särskild sida som innehåller personens namn, titel och bild.
 • Specificera målgruppen för evenemanget i brödtexten.

Anmälningslänk

 • Anmälningslänkar ska normalt leda till SKR:s system för kurs- och konferenshantering.
  • I undantagsfall kan anmälningslänken leda till ett särskilt formulär som skickar e-post till en mottagare på SKR.

Lathund anmälningsformulär evenemang

Kontaktinformation

Kalenderhändelsen ska ha ett kontaktformulär som leder till SKR:s kontaktcenter.

Information som sätts via metadata

Central information om evenemanget skapas som metadata. Tänk särskilt på:

 • Om det inte finns en start- respektive sluttid för evenemanget sätts metadatat Visa endast datum till Ja.

Vid publicering

 • Kalenderhändelser ska inte ha Bäst före-påminnelser aktiverade, det vill säga valet "Aktivera tidpunkt för påminnelser att se över innehållet" ska vara urkryssat.