Publicerad 11 januari 2022

Evenemang, kalenderhändelse

Riktlinjer för evenemang och kalenderhändelser.

Allmänt

 • Bara evenemang som SKR är huvud- eller medarrangör till publiceras i "Evenemangskalendern" på skr.se. Vi gör inte reklam för andras arrangemang.
  • Om andras evenemang ska lyftas fram kan detta göras under det aktuella ämnet på webbplatsen.
 • Du ska alltid ange en kontaktperson från SKR som kan svara på frågor om evenemanget.
 • Kalendern innehåller bara aktuella evenemang. Genomförda evenemang tas bort efter slutdatum.
 • Inställda evenemang behandlas som vanliga kalenderhändelser och tas bort efter evenemangets ursprungliga slutdatum.
 • Om evenemanget flyttas till ett annat datum återanvänds den ursprungliga kalenderhändelsen istället för att skapa en ny.
 • Programmet för evenemanget ska alltid finnas i kalenderhändelsen.
  • Bifoga inte programmet och/eller hela inbjudan som en fil. All relevant information ska finnas direkt i kalenderhändelsen.
 • Om ett evenemang pågår under en längre period men anmälan stängs vid första tillfället, så räcker det med en evenemangssida. Sidan tas bort i samband med att anmälan stängs.
 • Om ett evenemang pågår under en längre period och innehåller flera olika tillfällen med seperat anmälan för varje tillfälle, då ska du skapa en evenemangssida per tillfälle. Gör länkar mellan respektive evenemangssida.

Tänk på

Riktlinjerna för text, bild, länkar och så vidare gäller även för evenemang och kalenderhändelser. Tillägg och undantag beskrivs nedan.

Särskilda riktlinjer för evenemang

Sidrubrik

 • Ange evenemangets namn som sidrubrik.
 • Om evenemanget är återkommande men hålls på olika orter, anger du orten inom parentes sist i rubriken.

Ingress

Ingressen ska beskriva vad evenemanget handlar om och varför man ska anmäla sig till det.

Startdatum och slutdatum

Om det inte finns en start- respektive sluttid för evenemanget sätts metadatat "Visa endast datum" till "Ja".

Plats

 • Bara lokal och adress för evenemanget ska anges som Plats.
  • Orten anges som separat metadata.
 • Platsen för helt digitala evenemang anges alltid som "Online".
  • Delvis digitala evenemang anges genom att lokal och adress sätts som Plats, medan den digitala delen anges via metadatat Webbsänds.

Brödtext

 • Ange evenemangets program med tider, programpunkter och föreläsare om det finns.
  • Finns det kursledare eller liknande ska du ange detta. Det görs genom att du länkar in en särskild sida som innehåller personens namn, titel och bild.
 • Om du behöver specificera målgruppen för evenemanget mer än vad den fasta listan med målgrupper kan erbjuda, gör du detta i brödtexten.
  • En fast lista med målgrupper är under uppbyggnad. Tills vidare anges målgrupperna i brödtexten enligt mallen.

Anmälningslänk

 • Anmälningslänkar ska normalt leda till SKR:s system för kurs- och konferenshantering.
  • I undantagsfall kan anmälningslänken leda till ett särskilt formulär som skickar e-post till en mottagare på SKR.

Lathund anmälningsformulär evenemang

Kontaktinformation

Kalenderhändelsen ska ha ett kontaktformulär som leder till SKR:s kontaktcenter.

Information som sätts via metadata

Central information om evenemanget skapas som metadata. Tänk särskilt på:

 • Om det inte finns en start- respektive sluttid för evenemanget sätts metadatat Visa endast datum till Ja.
 • Bara lokal och adress för evenemanget ska anges som Plats.
 • Platsen för helt digitala evenemang, oavsett om de är tidssatta eller inte, skrivs alltid in som "Online".
 • Online-utbildning ska bara anges som Typ av evenemang när utbildningen inte är tidssatt, det vill säga när deltagaren kan genomgå utbildningen när hen vill. Utbildningar som har en utsatt start- och sluttid ska anges som Utbildning.

Vid publicering

 • Kalenderhändelser ska inte ha Bäst före-påminnelser aktiverade, det vill säga valet "Aktivera tidpunkt för påminnelser att se över innehållet" ska vara urkryssat.