Publicerad 25 oktober 2021

Diagram från Kolada

Information om diagram med data som hämtas från Kolada.

Det finns två typer av diagram där data hämtas från Kolada: trend och jämförande.

Trenddiagram

Diagrammet visar utvecklingen för ett nyckeltal över tid.

  • Besökaren kan själv välja vilken eller vilka kommuner/regioner som trenden ska visas för. Det finns alltid en förvald referenstrend i diagrammet, till exempel Hela riket.
  • Diagrammet kan visas som antingen linje eller stapel.

Jämförande diagram

Diagrammet visar värden för ett nyckeltal för alla kommuner/regioner vid ett givet årtal.

  • Besökaren kan själv välja vilket år diagrammets nyckeltal ska visa.
  • Besökaren kan själv välja vilken eller vilka kommuner/regioner som ska vara referens i diagrammet.
  • Diagrammet kan visas som antingen staplar eller karta.

Tänk på

  • Du måste alltid beskriva vad diagrammet visar i brödtext i anslutning till diagrammet. Du behöver dock inte redovisa datapunkterna i diagrammet eftersom de visas när besökaren för muspekaren över dem.
  • Diagrammen uppfyller de grundläggande kraven vad gäller tillgänglighet. Det innebär bland annat att besökaren kan navigera i diagrammet via tangentbordet och få datapunkterna upplästa av skärmläsare.
  • Data hämtas i realtid. Om syftet är att redovisa en ögonblicksbild så bör du använda en annan funktion för att visualisera data.
  • Data hämtas utifrån ett existerande nyckeltal i Kolada. Om nyckeltalet inte finns eller inte visar det du är ute efter kan du inte använda funktionen.
  • Utseendet på diagrammen går inte att påverka särskilt mycket. Behöver du visualisera data på ett mer komplext eller grafiskt avancerat sätt behöver du göra stillbilder av diagrammen.

Läs vidare