Publicerad 8 oktober 2021

Diagram från CSV-fil

Information om diagram där data hämtas från uppladdad CSV-fil.

Diagram där data hämtas från en uppladdad CSV-fil används när Koladas nyckeltal inte räcker till eller när du vill beskriva en ögonblicksbild av något. Fördelen med dessa diagram är att du fritt kan välja vilken data som ska visualiseras, nackdelen är att du måste ladda upp en ny CSV-fil när data behöver uppdateras.

Diagramtyper

Det finns fyra diagramtyper som kan visas:

 • Linje
 • Stapel
  • Liggande/stående
  • Enkel eller staplad
 • Cirkel
 • Tabell

I samtliga fall är diagrammen interaktiva, det vill säga datapunkterna visas när besökaren för muspekaren över dem.

Tänk på

 • Du måste alltid beskriva vad diagrammet visar i brödtext i anslutning till diagrammet. Du behöver dock inte redovisa datapunkterna i diagrammet eftersom de visas när besökaren för muspekaren över dem.
 • Diagrammen uppfyller de grundläggande kraven vad gäller tillgänglighet. Det innebär bland annat att besökaren kan navigera i diagrammet via tangentbordet och få datapunkterna upplästa av skärmläsare.
 • Diagrammen kräver att CSV-filen är korrekt formaterad, annars visas ingen data.
 • Utseendet på diagrammen går inte att påverka särskilt mycket. Behöver du visualisera data på ett mer komplext eller grafiskt avancerat sätt behöver du göra stillbilder av diagrammen.

Läs vidare