Publicerad 8 oktober 2021

Diagram, tabeller, visualisering av data

Riktlinjer för visualisering av data, till exempel via interaktiva diagram, på skr.se eller andra SiteVision-webbplatser.

Analyser och slutsatser kan ofta må bra av att kompletteras med någon form av visualisering av den data som ligger bakom det som skrivs om ett ämne. Det skapar mervärde för läsaren och kan göra texten mer begriplig.

Det finns många sätt att visualisera data på en webbsida. Det vanligaste är att visa data i form av ett diagram. Diagram kan i sin tur visas antingen som en stillbild eller som en interaktiv vy, ibland med möjligheten för besökaren att själv välja vilken kommun eller region som data ska visas från.

Alla diagram med interaktivitet hämtar sin data från en extern källa, antingen Kolada eller en uppladdad CVS-fil. Läs mer om dem på respektive sida.

Allmänna riktlinjer

 • Om en text blir mer begriplig genom att du visualiserar den data som ligger bakom slutsatserna, så bör du göra det. Vanligast är att presentera ett diagram eller en tabell i anslutning till texten.
 • Diagram och tabeller ska alltid presenteras i en kontext. Det vill säga det kan aldrig stå för sig självt, utan är ett komplement till texten på webbsidan.

Diagram

 • När det är möjligt ska du alltid göra interaktiva diagram istället för att visa dem som stillbilder. Det blir både mer tillgängligt och mer intresseväckande.
  • Oavsett om visualiseringen är en stillbild eller hämtar data från en extern källa ska innehållet beskrivas i brödtext i anslutning till diagrammet eller tabellen.
 • Diagram som är stillbilder måste alltid uppfylla kraven vad gäller tillgänglighet. Det vill säga använda färger som är lätt urskiljbara, kunna presentera data även utan färger, ha etiketter och hjälptexter som är lätt läsbara och så vidare.
  • Interaktiva diagram har automatiskt en hög grad av tillgänglighet.
 • Om diagrammet är i form av en stillbild ska du alltid använda en högupplöst variant, så att besökaren kan förstora det vid behov.
 • Om diagrammet är mycket komplext eller detaljerat (och därmed svårt att förklara i text) kan du publicera diagrammets data i form av en tabell som komplement.
  • Om diagrammets data är särskilt betydelsefullt kan du ge ytterligare service genom att också publicera tabellen som ett nedladdningsbart Excel-dokument.
  • Att publicera data i tabellform ersätter dock inte kravet att så långt det är möjligt beskriva diagrammet i textform.

Tabeller

 • Tabeller får inte användas för design.
 • Tabeller får bara innehålla textdata, inte bilder och andra mediafiler.
 • Tabeller ska alltid ha en tabellbeskrivning (caption) som förklarar vad tabellen visar.
 • I SiteVision ska tabelltypen Standard alltid användas.
 • Sammanfatta gärna tabellen i löpande text direkt efter tabellen.
 • Tabeller med många kolumner bör delas upp i flera tabeller.
 • Tabeller ska aldrig presenteras som stillbilder om det inte finns tekniska begränsningar för att göra dem som tabell direkt på sidan.
  • Till exempel tabeller som är färgkodade går inte att publicera direkt på sidan, utan måste göras som stillbilder. Observera att innebörden av färgkodningen måste beskrivas i brödtext så att de som inte kan uppfatta färger ändå förstår att tabellens data är "uppmärkt" på ett särskilt sätt!

Välja typ av interaktivt diagram

Du ska välja diagram från Kolada när:

 • Du vill visa dagsaktuell data.
 • Data i diagrammet ska uppdateras automatiskt.
 • Besökaren ska kunna välja kommun eller region att se data för.

Du ska välja diagram från CSV-fil när:

 • Du vill visa en ögonblicksbild av data.
 • Du vill visa data som du tagit fram på egen hand.

Läs vidare