Publicerad 6 juli 2022

Blogginlägg

Riktlinje för hur blogginlägg utformas, och vilka skillnaderna är jämfört med annat innehåll på skr.se.

Denna riktlinje tar i första hand upp skillnader mellan blogginlägg och vanliga sidor eller nyheter på skr.se.

Tips och riktlinjer för val av blogg som kommunikationskanal finns på intranätet.

Blogg, SKR:s intranät

Unikt innehåll

För att upprätthålla en god sök- och hittbarhet ska blogginlägg inte dubblera annat innehåll på skr.se. De ska inte heller upprepa samma innehåll som är publicerat på andra webbplatser. Utvidga innehållet, anpassa det eller referera kort och länka vidare.

En skribent per inlägg

Varje blogginlägg har en skribent. Skribenten pekas ut med metadatat Skribent.

Rubriker och ingress

 • Ett blogginlägg kan ha en längre rubrik än vanliga sidor. Håll rubriken till max 100 tecken, 10-12 ord.
 • Ett påstående, ställningstagande, en uppmaning eller till och med en fråga kan fungera bra som rubrik.
 • Tänk på att ingressen ofta används vid utskick med prenumerationstjänsten.

Inläggets längd

Ett inlägg bör omfatta mellan 2 000 och 4 000 tecken.

Ett kortare inlägg kan vara befogat för att uppmärksamma följarna om något aktuellt. 300-400 tecken är dock ett minimum.

Hänvisa och citera

Referera ofta och gärna med länkar, såväl mellan egna blogginlägg som inom och utom skr.se.

En kort del av skribentens text, max 250 tecken, kan webbredaktören välja att lyfta fram som ett citat med så kallade blockcitat, för att markera ett påstående.

Exempel på blockcitat. På skr.se finns möjlighet att göra blockcitat för att ge extra kraft och tyngd åt ett ställningstagande eller en uppmaning i texten. Det bör vara skribentens citat som lyfts fram. Det här är 250 tecken med blanksteg.

Citat i form av så kallade pratminus, alltså av mer intervjulikande karaktär där en person får uttala sig, hör dock hemma i nyhetstexter och inte i blogginlägg.

Etiketter (taggar) och kategorier (ämnen)

Etiketter och kategorier ger besökaren en kontext och erbjuder ett sätt att navigera för den som vill hitta fler inlägg inom samma ämne eller med samma etikett. De har dock begränsad betydelse för sökbarhet. 

 • Varje inlägg ska ha minst en kategori och en etikett.
 • Kategorierna är fasta, skapas centralt och motsvarar i våra verksamhetsområden.
 • Etiketter skapar du efter behov, men för många etiketter blir störande. Tänk därför på att:
  • Återanvända befintliga etiketter istället för att göra nya snarlika.
  • Ha maximalt 30 aktiva etiketter att välja mellan för bloggen som helhet. Ta gärna ta hjälp av innehållsstrateg och/eller kommunikationsstrateg vid urvalet.
  • Städa årligen, i samband med översyn av vilka inlägg som bör avpubliceras.

Delningsbilder på skribenter

Det finns färdiga delningsbilder av skribenter på SKR:s bloggar. Du hittar dem i Sitevisions bildarkiv: Bildarkiv / SKR / Delningsbilder. Om du vill ha en annan delningsbild, se instruktion:

Bild för delning i sociala medier, lägg till

Moderering av kommentarer

Alla kommentarer på bloggar på skr.se granskas av i första hand en webbkommunikatör och vid osäkerhet även av ansvarig kommunikationsstrateg. SKR förbehåller sig rätten att ta bort inlägg som är olagliga, innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra.

Följande gäller:

 • Kommentarerna ska hålla en god ton.
 • Hat och hot hör inte hemma på skr.se.
 • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget.
 • Kommentarer riktade till andra aktörer eller verksamheter publiceras inte.
 • Inlägg och kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

Tips – sökoptimera bloggrubriken

Ett sätt att sökoptimera sin bloggrubrik är ett inleda med ett nyckelord som sedan utvecklas. Exempel:

 • Välkomna besked i ett pressat läge
  kan utvecklas till:
  Hemkarantän: Välkomna besked underlättar för skolorna i ett pressat läge
 • Styr genom tillit för att öka tillgänglighet till vården
  kan utvecklas till:
  Uppskjuten vård: Styr genom tillit för ökad tillgänglighet till vård

Läs vidare