Publicerad 21 februari 2022

Video, rörlig media

Riktlinjer för video och annan rörlig media.

Med "video" menas i det här sammanhanget all rörlig media som presenteras på en webbsida, det vill säga: filmer, TV-produktioner, direktsändningar, webbseminarier, innehåll i utbildningar, animeringar och så vidare.

Allmänt om video

 • Video ska alltid uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • Videon ska ha en textremsa som återger det som sägs och illustreras i filmen.
  • Om det finns innehåll i filmen som inte beskrivs med tal (till exempel en okommenterad bild med ett diagram) ska videon ha ett särskilt ljudspår med syntolkning, alternativt ha en detaljerad textbeskrivning av det som visas i filmen.
  • Inspelade direktsändningar behöver textas inom 14 dagar efter första sändningstillfället om de ska vara publicerade för eftersändning.
   Information om textning av webbsändning
 • Video, animeringar och interaktiva gränssnitt får inte vara beroende av Flash, Silverlight eller annan särskild programvara.

Presentation av video

 • Video ska alltid bäddas in på en webbsida för att videons kontext ska kunna beskrivas.
  • I undantagsfall (till exempel om videon inte är publicerad i Screen9) kan du länka direkt till en video, som då visas i den plattform den är publicerad i.
 • Video måste vara publicerad i Screen9 om den ska bäddas in på en webbsida.
  • På grund av oklarheter vad gäller andra plattformars hantering av personuppgifter (GDPR) bäddar vi inte in video som är publicerad på Youtube, Vimeo och andra plattformar som ägs av företag med säte utanför EU.
 • Video får inte starta automatiskt.
 • En sammanfattning av videons innehåll ska presenteras som text i direkt anslutning till videon.
 • Använd publiceringsverktygets funktioner för att bädda in video.
  • I SiteVision finns det en modul för Screen9.

Format/dimensioner

 • Filmer gjorda i 16:9-format: 770 x 433 pixlar (bredd x höjd).
 • Filmer gjorda i 4:3-format: 770 x 577 pixlar (bredd x höjd).
 • Aktivera alltid möjligheten att se filmen i fullskärmsläge.
 • Filmer kan visas i mindre format om kvaliteten inte tillåter 770 pixlars bredd.

Tips för tillgänglig video

Ofta går det att skapa högre tillgänglighet i din film redan när du skriver manus. Om filmen eller direktsändningen till exempel innehåller ett diagram eller annan illustration så kan innehållet i illustrationen beskrivas av den eller de som talar. Då kan alla förstå vad som visas i filmen.

Ditt manus kan också med fördel användas som underlag för filmens textremsa. På det sättet är mycket av textningsjobbet redan gjort när du gör slutredigeringen av filmen.

Ha alltid för vana att skriva ett så detaljerat manus som möjligt. Spara en tillgänglig PDF-version av det, så är det enkelt att bifoga det till filmen på den webbsida där den publiceras om det skulle behövas.