Publicerad 31 maj 2021

Metadata: Verksamhet, Kategori

Riktlinjer för hur sidor på skr.se ska taggas med verksamhetsområden och ämnen (kategorier).

Verksamhetsområden och ämnen (kategorier) är så kallad metadata - "data om data" - som används för att göra innehållet på webbplatsen lättare att hitta. Exempel är sökfunktionen och evenemangskalendern, där inte minst kategorier gör det enklare för besökaren att avgränsa innehållet till att bara visa det den letar efter. Kategorier används också för att skapa länkar till sidor som har relevans för den sida besökaren redan befinner sig på, till exempel via artikellistningar.

Verksamhetsområde

Värdena i Verksamhetsområde motsvarar ungefär de huvudingångar som finns på skr.se. Det är alltså en övergripande indelning av webbplatsens innehåll, inte särskilt detaljerad. Ett verksamhetsområde omfattar många ämnen och många sidor på skr.se.

Kategori

Värdena i Kategori motsvarar ungefär de ämnen som presenteras på nivå 2 (i vissa fall även nivå 3) på skr.se. Det är alltså en mer detaljerad indelning av webbplatsens innehåll än Verksamhetsområde, men fortfarande på en så pass "hög" nivå att en större mängd sidor ska kunna taggas med metadatavärdet. Kategorier som bara kan appliceras på ett fåtal sidor används inte på skr.se.

Riktlinjer

 • Märkning av sidor får inte användas "för säkerhets skull" utan väljas med stor omsorg. Otydliga eller felaktiga märkningar av sidor gör det tvärtom svårare för besökaren att hitta rätt.
 • Alla sidor på skr.se ska märkas med Verksamhetsområde.
  • I de flesta fall ärvs värdet från webbplatsens huvudingångar, men på vissa sidor behöver det anges manuellt. Exempel på detta är sidor av typen Evenemang respektive Cirkulär.
 • Normalt ska en sida märkas med bara ett verksamhetsområde.
  • Undantag kan göras om sidans innehåll till stora delar berör andra verksamhetsområden. Ett exempel på det är innehållstypen Cirkulär, som kan vara relevanta för flera verksamhetsområden. Kontakta din huvudredaktör om du är osäker.
 • Sidor ska märkas med Kategori bara i de fall det är relevant för sidans innehåll.
  • Om du inte hittar en kategori som stämmer överens med det sidan handlar om låter du bli att märka sidan med kategori.
 • En sida får märkas med maximalt tre kategorier.
  • I normalfallet ska sidan bara vara märkt med en kategori.
  • Ange bara kategori om det är relevant.

Valbara verksamhetsområden

KO beslutar vilka verksamhetsområden som ska kunna väljas på skr.se. Listan är relativt statisk och verksamheter byts ut, läggs till och tas bort mer sällan. Har du synpunkter på listans innehåll kontaktar du webbredaktionen@skr.se.

Valbara kategorier

KO beslutar vilka kategorier som ska kunna väljas på skr.se. LIstan revideras regelbundet och kategorier byts ut, läggs till och tas bort vid behov. Har du önskemål om att lägga till kategorier eller ändra listans innehåll kontaktar du webbredaktionen@skr.se.